A33A013:โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา

A33A013
โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา:<p>ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ </p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา:<p>ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ </p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา:<p>ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ </p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา:<p>ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ </p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา:<p>ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ </p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา:<p>ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ </p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา:<p>ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ </p> โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D*75H cm. มีบังตา:<p>ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ </p>
   • สินค้าถัดไป A33A001
   • สินค้าถัดไป A33A002
   • สินค้าถัดไป A33A003
   • สินค้าถัดไป A33A004
   • สินค้าถัดไป A33A005
   • สินค้าถัดไป A33A006
   • สินค้าถัดไป A33A007
   • สินค้าถัดไป A33A008
   • สินค้าถัดไป A33A009
   • สินค้าถัดไป A33A011
   • สินค้าถัดไป A33A012
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป A33A010
   • สินค้าถัดไป A33A061
   • สินค้าถัดไป A33A069
   • สินค้าถัดไป A33A064
   • สินค้าถัดไป A33A062
   • สินค้าถัดไป A33A066
   • สินค้าถัดไป A33A067
   • สินค้าถัดไป A33A063
   • สินค้าถัดไป A33A065
   • สินค้าถัดไป A33A068
   • สินค้าถัดไป A33A022
   • สินค้าถัดไป C01A037
   • สินค้าถัดไป A33A017
   • สินค้าถัดไป A33A018
   • สินค้าถัดไป A33A019
   • สินค้าถัดไป A33A023
   • สินค้าถัดไป A33A020
   • สินค้าถัดไป A33A021
   • สินค้าถัดไป A33A013
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 225W*202D*75H cm. 2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม  / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ 

  ราคาเริ่มต้นที่: 23,030.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. ไม้เมลามีนสีวอลนัท-ดำ

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  A33A013:โต๊ะผู้บริหารตัวแอล 225W*202D cm. มีบังตา

  ขนาด 225W* 202D* 75H  2 ลิ้นชัก สามารถเลือกแอลซ้ายหรือแอลขาวได้ / TOP เมลามีน ปิดขอบหนา 45 มม. / ขาเหล็กอัลลอยชุบโครเมี่ยม / กระจกหน้าบานสีดำ หนา 3 มม. / รูปแบบทันสมัย สีวอลนัทตัดดำ
  ราคา 23,030.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา