E23A020:ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิด พร้อมตู้ต่อบน (ราคาประหยัด)

E23A020
ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิด พร้อมตู้ต่อบน (ราคาประหยัด):<p>ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004) และตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี</p> ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิด พร้อมตู้ต่อบน (ราคาประหยัด):<p>ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004) และตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี</p> ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิด พร้อมตู้ต่อบน (ราคาประหยัด):<p>ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004) และตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี</p> ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิด พร้อมตู้ต่อบน (ราคาประหยัด):<p>ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004) และตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี</p> ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิด พร้อมตู้ต่อบน (ราคาประหยัด):<p>ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004) และตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี</p> ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิด พร้อมตู้ต่อบน (ราคาประหยัด):<p>ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004) และตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี</p> ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิด พร้อมตู้ต่อบน (ราคาประหยัด):<p>ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004) และตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี</p>
   • สินค้าถัดไป E23A001
   • สินค้าถัดไป E23A004
   • สินค้าถัดไป E23A020
   • สินค้าถัดไป E23A021
   • สินค้าถัดไป E23A005
   • สินค้าถัดไป E23A002
   • สินค้าถัดไป E23A022
   • สินค้าถัดไป E23A007
   • สินค้าถัดไป E23A008
   • สินค้าถัดไป E25A042
   • สินค้าถัดไป E25A041
   • สินค้าถัดไป E25A043
   • สินค้าถัดไป E25A053
   • สินค้าถัดไป E25A015
   • สินค้าถัดไป E25A020
   • สินค้าถัดไป E25A018
   • สินค้าถัดไป E23A023
   • สินค้าถัดไป E23A024
   • สินค้าถัดไป E25A040
   • สินค้าถัดไป E25A049
   • สินค้าถัดไป E23A003
   • สินค้าถัดไป E23A015
   • สินค้าถัดไป E23A016
   • สินค้าถัดไป E23A017
   • สินค้าถัดไป E23A018
   • สินค้าถัดไป E25A052
   • สินค้าถัดไป E23A014
   • สินค้าถัดไป E23A012
   • สินค้าถัดไป E25A051
   • สินค้าถัดไป E23A013
   • สินค้าถัดไป E25A054
   • สินค้าถัดไป E23A006
   • สินค้าถัดไป E23A030
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ประกอบด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004) และตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี

  ราคาเริ่มต้นที่: 8,824.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. สีตู้เหล็ก 02

   ราคา +0.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  E23A020:ชุดตู้เสื้อผ้าสูงบานเปิดและตู้เสริมบานเปิด

  ขนาด  สินค้า 2 ชิ้น ประกอบไปด้วย ตู้เสื้อผ้าสูง (E23A004),ตู้เหล็ก 1 บานเปิดทึบ (E23A014) / ผลิตลายกราฟฟิก 6 สี
  ราคา 8,824.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา