P04A018:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 2 cm

P04A018
แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 2 cm:<p><span>ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W,75W,80W,90W,120W,135W,150W*40H ซม. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 ซม. </span><span> หนีบหน้าโต๊ะได้สูงสุด 28 มม. / เฟรมขอบอลูมินั่มโค้งมนทุกด้าน ดูนิ่มนวล ฝาโค้งปิดปลายบนเป็นอลูมินั่มหล่อขึ้นรูป (ไม่ใช่พลาสติก) ดังนั้นงานสวย สีไม่หลอก และแข็งแรงคะ</span></p>
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A029
   • สินค้าถัดไป P04A027
   • สินค้าถัดไป P04A028
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป P04A024
   • สินค้าถัดไป A03A013
   • สินค้าถัดไป A03A014
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W,75W,80W,90W,120W,135W,150W*40H ซม. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 ซม.  หนีบหน้าโต๊ะได้สูงสุด 28 มม. / เฟรมขอบอลูมินั่มโค้งมนทุกด้าน ดูนิ่มนวล ฝาโค้งปิดปลายบนเป็นอลูมินั่มหล่อขึ้นรูป (ไม่ใช่พลาสติก) ดังนั้นงานสวย สีไม่หลอก และแข็งแรงคะ

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,257.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  P04A018-1:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 60*40 ซม.

  ขนาด 60W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,271.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A018-2:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 75*40 ซม.

  ขนาด 75W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,257.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A018-3:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 80*40 ซม.

  ขนาด 80W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,343.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A018-4:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 90*40 ซม.

  ขนาด 90W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,571.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A018-5:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 120*40 ซม.

  ขนาด 120W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,786.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A018-6:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 135*40 ซม.

  ขนาด 135W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียมป / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,857.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A018-7:แผ่นมินิสกรีนกระจกฝ้าล้วน แบบเฟรมบาง 150*40 ซม.

  ขนาด 150W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 3,329.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา