P04A016:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 2 cm

P04A016
แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 2 cm:<p>ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W,75W,80W,90W,120W,135W,150W*40H ซม. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 ซม.  หนีบหน้าโต๊ะได้สูงสุด 28 มม. / เฟรมขอบอลูมินั่มโค้งมนทุกด้าน ดูนิ่มนวล ฝาโค้งปิดปลายบนเป็นอลูมินั่มหล่อขึ้นรูป (ไม่ใช่พลาสติก) ดังนั้นงานสวย สีไม่หลอก และแข็งแรงคะ</p> แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 2 cm:<p>ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W,75W,80W,90W,120W,135W,150W*40H ซม. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 ซม.  หนีบหน้าโต๊ะได้สูงสุด 28 มม. / เฟรมขอบอลูมินั่มโค้งมนทุกด้าน ดูนิ่มนวล ฝาโค้งปิดปลายบนเป็นอลูมินั่มหล่อขึ้นรูป (ไม่ใช่พลาสติก) ดังนั้นงานสวย สีไม่หลอก และแข็งแรงคะ</p>
   • สินค้าถัดไป A04A028
   • สินค้าถัดไป P04A021
   • สินค้าถัดไป P04A020
   • สินค้าถัดไป A23A004
   • สินค้าถัดไป P04A012
   • สินค้าถัดไป P04A013
   • สินค้าถัดไป A24A003
   • สินค้าถัดไป A04A050
   • สินค้าถัดไป A04A051
   • สินค้าถัดไป P04A001
   • สินค้าถัดไป P04A002
   • สินค้าถัดไป P04A007
   • สินค้าถัดไป P04A009
   • สินค้าถัดไป P04A010
   • สินค้าถัดไป P04A003
   • สินค้าถัดไป P04A004
   • สินค้าถัดไป P04A023
   • สินค้าถัดไป P04A025
   • สินค้าถัดไป P04A005
   • สินค้าถัดไป P04A006
   • สินค้าถัดไป P04A015
   • สินค้าถัดไป P04A016
   • สินค้าถัดไป P04A017
   • สินค้าถัดไป P04A018
   • สินค้าถัดไป P04A019
   • สินค้าถัดไป P04A011
   • สินค้าถัดไป A34A022
   • สินค้าถัดไป P04A024
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ผลิตขนาด 7 ขนาด คือ 60W,75W,80W,90W,120W,135W,150W*40H ซม. / โครงผลิตจากอลูมิเนียมเฟรมบาง 2 ซม.  หนีบหน้าโต๊ะได้สูงสุด 28 มม. / เฟรมขอบอลูมินั่มโค้งมนทุกด้าน ดูนิ่มนวล ฝาโค้งปิดปลายบนเป็นอลูมินั่มหล่อขึ้นรูป (ไม่ใช่พลาสติก) ดังนั้นงานสวย สีไม่หลอก และแข็งแรงคะ

  ราคาเริ่มต้นที่: 1,964.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 7 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  ดูตัวอย่างสีและวัสดุ

  1. พาร์ทิชั่นบุผ้า 01 (ผลิตได้ 35 สี)

   ราคา +0.00 บาท
  2. พาร์ทิชั่นปิดเมลามีน

   ราคา +300.00 บาท

  คุณได้เลือก: none.

  P04A016-1:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 80*40 ซม.

  ขนาด 80W* 40H cm   โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 1,964.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A016-2:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 75*40 ซม.

  ขนาด 75W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,121.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A016-3:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 80*40 ซม.

  ขนาด 80W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,200.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A016-4:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 90*40 ซม.

  ขนาด 120W* 40H cm  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,429.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A016-5:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 120*40 ซม.

  ขนาด 120W* 40H  โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,643.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A016-6:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 135*40 ซม.

  ขนาด 135W* 40H   โครงผลิตจากอลูมิเนียมป / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,679.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  P04A016-7:แผ่นมินิสกรีนครึ่งกระจกใส แบบเฟรมบาง 150*40 ซม.

  ขนาด 150W* 40H   โครงผลิตจากอลูมิเนียม / เลือกติดตั้งแบบเจาะบนโต๊ะหรือแบบหนีบข้างโต๊ะ
  ราคา 2,714.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: ระบุสี จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา