ติดต่อสอบถาม

A24A005:กล่องเหล็กปลั๊กไฟสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ)

A24A005
กล่องเหล็กปลั๊กไฟสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ขนาด 10W*10H cm มุมเอียง 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ เหมาะสำหรับงานโต๊ะห้องแล๊บ โต๊ะซ่อม โต๊ะงานระบบ / ผลิตขนาด 2,3,4,5 และ 6 หน้ากาก / ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ทำสีขาวและดำ</p> กล่องเหล็กปลั๊กไฟสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ขนาด 10W*10H cm มุมเอียง 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ เหมาะสำหรับงานโต๊ะห้องแล๊บ โต๊ะซ่อม โต๊ะงานระบบ / ผลิตขนาด 2,3,4,5 และ 6 หน้ากาก / ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ทำสีขาวและดำ</p> กล่องเหล็กปลั๊กไฟสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ขนาด 10W*10H cm มุมเอียง 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ เหมาะสำหรับงานโต๊ะห้องแล๊บ โต๊ะซ่อม โต๊ะงานระบบ / ผลิตขนาด 2,3,4,5 และ 6 หน้ากาก / ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ทำสีขาวและดำ</p> กล่องเหล็กปลั๊กไฟสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ขนาด 10W*10H cm มุมเอียง 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ เหมาะสำหรับงานโต๊ะห้องแล๊บ โต๊ะซ่อม โต๊ะงานระบบ / ผลิตขนาด 2,3,4,5 และ 6 หน้ากาก / ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ทำสีขาวและดำ</p> กล่องเหล็กปลั๊กไฟสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ขนาด 10W*10H cm มุมเอียง 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ เหมาะสำหรับงานโต๊ะห้องแล๊บ โต๊ะซ่อม โต๊ะงานระบบ / ผลิตขนาด 2,3,4,5 และ 6 หน้ากาก / ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ทำสีขาวและดำ</p> กล่องเหล็กปลั๊กไฟสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ขนาด 10W*10H cm มุมเอียง 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ เหมาะสำหรับงานโต๊ะห้องแล๊บ โต๊ะซ่อม โต๊ะงานระบบ / ผลิตขนาด 2,3,4,5 และ 6 หน้ากาก / ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ทำสีขาวและดำ</p> กล่องเหล็กปลั๊กไฟสามเหลี่ยมทำมุม 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ):<p>ขนาด 10W*10H cm มุมเอียง 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ เหมาะสำหรับงานโต๊ะห้องแล๊บ โต๊ะซ่อม โต๊ะงานระบบ / ผลิตขนาด 2,3,4,5 และ 6 หน้ากาก / ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ทำสีขาวและดำ</p>
   • สินค้าถัดไป A24A005
   • สินค้าถัดไป A24A010
   • สินค้าถัดไป A24A007
   • สินค้าถัดไป A24A008
   • สินค้าถัดไป A24A006
   • สินค้าถัดไป A24A009
   • สินค้าถัดไป A24A014
   • สินค้าถัดไป A24A011
   • สินค้าถัดไป A24A012
   • สินค้าถัดไป A24A013
   • สินค้าถัดไป A33A025
   • สินค้าถัดไป A24A004
   • สินค้าถัดไป A03A013
   • สินค้าถัดไป A03A014
   • สินค้าถัดไป A33A024
   • สินค้าถัดไป A03A011
   • สินค้าถัดไป A33A026
   • สินค้าถัดไป A04A029
   • สินค้าถัดไป A04A049
   • สินค้าถัดไป A24A019
   • สินค้าถัดไป A03A016
   • สินค้าถัดไป A04A146
   • สินค้าถัดไป A34A031
   • สินค้าถัดไป A04A078
   • สินค้าถัดไป A04A067
   • สินค้าถัดไป A04A147
   • สินค้าถัดไป A04A026
   • สินค้าถัดไป A04A172
   • สินค้าถัดไป A33A010
   • สินค้าถัดไป A04A158
   • สินค้าถัดไป A04A148
   • สินค้าถัดไป A20A023
   • สินค้าถัดไป A04A079
   • สินค้าถัดไป A03A015
   • สินค้าถัดไป A04A027
   • สินค้าถัดไป A04A058
   • สินค้าถัดไป A34A010
   • สินค้าถัดไป E18A019
   • สินค้าถัดไป A04A061
   • สินค้าถัดไป A04A062
   • สินค้าถัดไป A04A063
   • สินค้าถัดไป A04A059
   • สินค้าถัดไป A04A068
   • สินค้าถัดไป A04A060
   • สินค้าถัดไป A04A154
   • สินค้าถัดไป A24A020
   • สินค้าถัดไป A06A112
   • สินค้าถัดไป F54A001
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 10W*10H cm มุมเอียง 45 องศา สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ เหมาะสำหรับงานโต๊ะห้องแล๊บ โต๊ะซ่อม โต๊ะงานระบบ / ผลิตขนาด 2,3,4,5 และ 6 หน้ากาก / ผลิตจากเหล็กพับขึ้นรูป ทำสีขาวและดำ

  ราคาเริ่มต้นที่: 737.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 3 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  A24A005-1:กล่องปลั๊กไฟแบบทำมุม 45 องศา ขนาด 2 หน้ากาก สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ)

  ขนาด 23.5W* 10D* 10H cm  ขนาด 2 หน้ากาก
  ราคา 737.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A005-2:กล่องปลั๊กไฟแบบทำมุม 45 องศา ขนาด 3 หน้ากาก สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ)

  ขนาด 35W* 10D* 10H cm   ขนาด 3 หน้ากาก
  ราคา 1,060.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา

  A24A005-3:กล่องปลั๊กไฟแบบทำมุม 45 องศา ขนาด 4 หน้ากาก สำหรับติดตั้งบนโต๊ะ (ไม่มีปลั๊กไฟ)

  ขนาด 47W* 10D* 10H cm  ขนาด 4 หน้ากาก
  ราคา 1,273.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา