ติดต่อสอบถาม

F01A044:ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.)

F01A044
ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p> ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.):<p><span style="font-size: 12px;">TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล</span></p>
   • สินค้าถัดไป F01A056
   • สินค้าถัดไป F01A055
   • สินค้าถัดไป F01A057
   • สินค้าถัดไป F01A058
   • สินค้าถัดไป F01A068
   • สินค้าถัดไป F01A037
   • สินค้าถัดไป F01A038
   • สินค้าถัดไป F03A005
   • สินค้าถัดไป F03A006
   • สินค้าถัดไป F03A007
   • สินค้าถัดไป F01A064
   • สินค้าถัดไป F01A039
   • สินค้าถัดไป F01A059
   • สินค้าถัดไป F01A036
   • สินค้าถัดไป F01A062
   • สินค้าถัดไป F01A060
   • สินค้าถัดไป F01A061
   • สินค้าถัดไป F01A035
   • สินค้าถัดไป F01A063
   • สินค้าถัดไป F01A066
   • สินค้าถัดไป F01A065
   • สินค้าถัดไป F01A067
   • สินค้าถัดไป F01A040
   • สินค้าถัดไป F01A041
   • สินค้าถัดไป F01A042
   • สินค้าถัดไป F01A043
   • สินค้าถัดไป F01A020
   • สินค้าถัดไป F01A001
   • สินค้าถัดไป F01A002
   • สินค้าถัดไป F01A004
   • สินค้าถัดไป F01A032
   • สินค้าถัดไป F01A003
   • สินค้าถัดไป F01A005
   • สินค้าถัดไป F01A006
   • สินค้าถัดไป F01A007
   • สินค้าถัดไป F01A008
   • สินค้าถัดไป F01A009
   • สินค้าถัดไป F01A010
   • สินค้าถัดไป F01A011
   • สินค้าถัดไป F01A019
   • สินค้าถัดไป F01A021
   • สินค้าถัดไป F01A044
   • สินค้าถัดไป F01A033
   • สินค้าถัดไป F01A018
   • สินค้าถัดไป F01A034
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  TAIYO LTS512K1C / ภายนอก ขนาด 34.5(W)*40(D)*51.2(H) cm. / ภายใน ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง  ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล

  ราคาเริ่มต้นที่: 8,598.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  F01A044:ตู้เซฟหุ้มหนัง รุ่น 51 kg. 1 กุญแจ / 1 รหัส (LT S512 K1C มอก.)

  ขนาด 34.5W* 40D* 51.2H cm  TAIYO LTS512K1C / ขนาด 21.3(W)*27.2(D)*34.8(H) cm. / ตู้เซฟ 1 ประตู หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยหนังปลากระเบน / ภายในมี 1 ชั้นพลาสติก ขนาด 21(W)*24(D)*50(H) cm. / สามารถทนไฟได้ 1 ชั่วโมง / ผลิต 2 สี คือ สีฟ้า/แดงและสีน้ำตาล
  ปกติ 9,246 บาท เหลือ ราคา 8,598.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา