ติดต่อสอบถาม

B29A154:เก้าอี้ไม้โมเดิร์น เบาะที่นั่งผ้ากำมะหยี่ (ขั้นต่ำ 6 ตัวขึ้นไป)

B29A154
เก้าอี้ไม้โมเดิร์น เบาะที่นั่งผ้ากำมะหยี่ (ขั้นต่ำ 6 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*57D*82H cm ขาไม้สีธรรมชาติที่นั่งทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ทรงสวยงามโมเดิร์น เบาะที่นั่งหนังPVC  **หุ้มผ้าเพิ่ม 400 บาท**</p>
<p>ผลิต 8 สี คือ สีทอง สีเทา สีแดงเลือดหมู สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีม่วงเปลือกมังคุด และสีน้ำตาล </p> เก้าอี้ไม้โมเดิร์น เบาะที่นั่งผ้ากำมะหยี่ (ขั้นต่ำ 6 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*57D*82H cm ขาไม้สีธรรมชาติที่นั่งทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ทรงสวยงามโมเดิร์น เบาะที่นั่งหนังPVC  **หุ้มผ้าเพิ่ม 400 บาท**</p>
<p>ผลิต 8 สี คือ สีทอง สีเทา สีแดงเลือดหมู สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีม่วงเปลือกมังคุด และสีน้ำตาล </p> เก้าอี้ไม้โมเดิร์น เบาะที่นั่งผ้ากำมะหยี่ (ขั้นต่ำ 6 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*57D*82H cm ขาไม้สีธรรมชาติที่นั่งทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ทรงสวยงามโมเดิร์น เบาะที่นั่งหนังPVC  **หุ้มผ้าเพิ่ม 400 บาท**</p>
<p>ผลิต 8 สี คือ สีทอง สีเทา สีแดงเลือดหมู สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีม่วงเปลือกมังคุด และสีน้ำตาล </p> เก้าอี้ไม้โมเดิร์น เบาะที่นั่งผ้ากำมะหยี่ (ขั้นต่ำ 6 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*57D*82H cm ขาไม้สีธรรมชาติที่นั่งทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ทรงสวยงามโมเดิร์น เบาะที่นั่งหนังPVC  **หุ้มผ้าเพิ่ม 400 บาท**</p>
<p>ผลิต 8 สี คือ สีทอง สีเทา สีแดงเลือดหมู สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีม่วงเปลือกมังคุด และสีน้ำตาล </p> เก้าอี้ไม้โมเดิร์น เบาะที่นั่งผ้ากำมะหยี่ (ขั้นต่ำ 6 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*57D*82H cm ขาไม้สีธรรมชาติที่นั่งทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ทรงสวยงามโมเดิร์น เบาะที่นั่งหนังPVC  **หุ้มผ้าเพิ่ม 400 บาท**</p>
<p>ผลิต 8 สี คือ สีทอง สีเทา สีแดงเลือดหมู สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีม่วงเปลือกมังคุด และสีน้ำตาล </p> เก้าอี้ไม้โมเดิร์น เบาะที่นั่งผ้ากำมะหยี่ (ขั้นต่ำ 6 ตัวขึ้นไป):<p>ขนาด 45W*57D*82H cm ขาไม้สีธรรมชาติที่นั่งทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ทรงสวยงามโมเดิร์น เบาะที่นั่งหนังPVC  **หุ้มผ้าเพิ่ม 400 บาท**</p>
<p>ผลิต 8 สี คือ สีทอง สีเทา สีแดงเลือดหมู สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีม่วงเปลือกมังคุด และสีน้ำตาล </p>
   • สินค้าถัดไป B22A108
   • สินค้าถัดไป B29A274
   • สินค้าถัดไป B29A275
   • สินค้าถัดไป B29A268
   • สินค้าถัดไป B08A050
   • สินค้าถัดไป B08A049
   • สินค้าถัดไป B05A107
   • สินค้าถัดไป B22A109
   • สินค้าถัดไป B22A095
   • สินค้าถัดไป B22A107
   • สินค้าถัดไป B22A096
   • สินค้าถัดไป B29A045
   • สินค้าถัดไป B29A288
   • สินค้าถัดไป B29A290
   • สินค้าถัดไป B29A289
   • สินค้าถัดไป B29A208
   • สินค้าถัดไป B29A242
   • สินค้าถัดไป B29A252
   • สินค้าถัดไป B22A088
   • สินค้าถัดไป B22A090
   • สินค้าถัดไป B29A154
   • สินค้าถัดไป B29A002
   • สินค้าถัดไป B29A295
   • สินค้าถัดไป B29A296
   • สินค้าถัดไป B22A094
   • สินค้าถัดไป B29A291
   • สินค้าถัดไป B29A003
   • สินค้าถัดไป B29A004
   • สินค้าถัดไป B29A044
   • สินค้าถัดไป B29A165
   • สินค้าถัดไป B29A179
   • สินค้าถัดไป B29A280
   • สินค้าถัดไป B29A294
   • สินค้าถัดไป B29A230
   • สินค้าถัดไป B29A253
   • สินค้าถัดไป B29A255
   • สินค้าถัดไป B29A292
   • สินค้าถัดไป B29A254
   • สินค้าถัดไป B29A202
   • สินค้าถัดไป B29A293
   • สินค้าถัดไป B29A203
   • สินค้าถัดไป B29A226
   • สินค้าถัดไป B29A031
   • สินค้าถัดไป B29A218
   • สินค้าถัดไป B29A030
   • สินค้าถัดไป B29A035
   • สินค้าถัดไป B29A215
   • สินค้าถัดไป B05A088
   • สินค้าถัดไป B29A214
   • สินค้าถัดไป B29A147
   • สินค้าถัดไป B05A089
   • สินค้าถัดไป B29A150
   • สินค้าถัดไป B29A219
   • สินค้าถัดไป B29A163
   • สินค้าถัดไป B29A115
   • สินค้าถัดไป B22A047
   • สินค้าถัดไป B29A282
   • สินค้าถัดไป B22A084
   • สินค้าถัดไป B22A093
   • สินค้าถัดไป B22A070
   • สินค้าถัดไป B29A013
   • สินค้าถัดไป G08A226
   • สินค้าถัดไป B29A277
   • สินค้าถัดไป B05A087
   • สินค้าถัดไป B29A103
   • สินค้าถัดไป B29A104
   • สินค้าถัดไป B29A112
   • สินค้าถัดไป B29A283
   • สินค้าถัดไป B05A109
   • สินค้าถัดไป B05A114
   • สินค้าถัดไป B29A023
   • สินค้าถัดไป B29A187
   • สินค้าถัดไป B29A287
   • สินค้าถัดไป B29A281
   • สินค้าถัดไป B29A101
   • สินค้าถัดไป B29A251
   • สินค้าถัดไป B29A091
   • สินค้าถัดไป B29A107
   • สินค้าถัดไป B22A071
   • สินค้าถัดไป B29A043
   • สินค้าถัดไป B29A145
   • สินค้าถัดไป B29A250
   • สินค้าถัดไป B29A198
   • สินค้าถัดไป B29A121
   • สินค้าถัดไป B29A122
   • สินค้าถัดไป B29A249
   • สินค้าถัดไป B29A184
   • สินค้าถัดไป B22A043
   • สินค้าถัดไป B29A193
   • สินค้าถัดไป B29A227
   • สินค้าถัดไป B29A241
   • สินค้าถัดไป B22A040
   • สินค้าถัดไป B22A042
   • สินค้าถัดไป B22A041
   • สินค้าถัดไป B22A039
   • สินค้าถัดไป B22A049
   • สินค้าถัดไป B22A045
   • สินค้าถัดไป B22A046
   • สินค้าถัดไป B22A059
   • สินค้าถัดไป B29A270
   • สินค้าถัดไป B29A269
   • สินค้าถัดไป B20A053
   • สินค้าถัดไป B29A095
   • สินค้าถัดไป B29A232
   • สินค้าถัดไป B29A233
   • สินค้าถัดไป B29A157
   • สินค้าถัดไป B29A211
   • สินค้าถัดไป B29A243
   • สินค้าถัดไป B29A207
   • สินค้าถัดไป B29A231
   • สินค้าถัดไป B29A191
   • สินค้าถัดไป B29A213
   • สินค้าถัดไป B29A209
   • สินค้าถัดไป B29A235
   • สินค้าถัดไป B29A236
   • สินค้าถัดไป B29A258
   • สินค้าถัดไป B29A229
   • สินค้าถัดไป B29A259
   • สินค้าถัดไป B20A052
   • สินค้าถัดไป B29A210
   • สินค้าถัดไป B29A260
   • สินค้าถัดไป B29A192
   • สินค้าถัดไป B29A245
   • สินค้าถัดไป B29A238
   • สินค้าถัดไป B20A051
   • สินค้าถัดไป B29A237
   • สินค้าถัดไป B20A078
   • สินค้าถัดไป B29A244
   • สินค้าถัดไป B29A222
   • สินค้าถัดไป B29A273
   • สินค้าถัดไป B29A265
   • สินค้าถัดไป B29A276
   • สินค้าถัดไป B29A266
   • สินค้าถัดไป B29A170
   • สินค้าถัดไป B29A172
   • สินค้าถัดไป B29A185
   • สินค้าถัดไป B29A256
   • สินค้าถัดไป B29A267
   • สินค้าถัดไป B29A257
   • สินค้าถัดไป B29A271
   • สินค้าถัดไป B29A272
   • สินค้าถัดไป B29A096
   • สินค้าถัดไป B29A284
   • สินค้าถัดไป B29A212
   • สินค้าถัดไป B29A246
   • สินค้าถัดไป B29A224
   • สินค้าถัดไป B29A261
   • สินค้าถัดไป B29A239
   • สินค้าถัดไป B29A264
   • สินค้าถัดไป B29A263
   • สินค้าถัดไป B29A262
   • สินค้าถัดไป B29A285
   • สินค้าถัดไป B29A286
   • สินค้าถัดไป B29A247
   • สินค้าถัดไป B29A196
   • สินค้าถัดไป B29A197
   • สินค้าถัดไป B29A225
  • สั่งพิมพ์

  รายละเอียดสินค้า

  ขนาด 45W*57D*82H cm ขาไม้สีธรรมชาติที่นั่งทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ทรงสวยงามโมเดิร์น เบาะที่นั่งหนังPVC  **หุ้มผ้าเพิ่ม 400 บาท**

  ผลิต 8 สี คือ สีทอง สีเทา สีแดงเลือดหมู สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีม่วงเปลือกมังคุด และสีน้ำตาล 

  ราคาเริ่มต้นที่: 2,462.00 บาท   (ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  ผลิต 1 รุ่นย่อย ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับ ขนาดและรุ่น สีและวัสดุ ที่คุณเลือก

  B29A154:เก้าอี้ไม้โมเดิร์น เบาะที่นั่งผ้ากำมะหยี่ (ขั้นต่ำ 6 ตัวขึ้นไป)

  ขนาด 45W* 57D* 8H cm  ขาไม้สีธรรมชาติที่นั่งทำจากผ้าฝ้ายเนื้อดี ทรงสวยงามโมเดิร์น เบาะที่นั่งหนังPVC **หุ้มผ้าเพิ่ม 400 บาท** ผลิต 8 สี คือ สีทอง สีเทา สีแดงเลือดหมู สีส้ม สีม่วง สีเขียว สีม่วงเปลือกมังคุด และสีน้ำตาล
  ราคา 2,462.00 บาท: ราคาออฟชั่น 00 บาท: จำนวน รายการ     ใบเสนอราคา