โซฟาหุ้มหนัง DB-NITA เสริมขาไม้ ดูอบอุ่น

1 ที่นั่ง ขนาด 100*82*73 ซม./ 3 ที่นั่ง ขนาด 210*82*73 ซม. เสริมขาไม้สวยงาม/ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมพีวีซี หรือหนังแท้ มี 4 สีคือ สีวนิลา สีดำ สีแดง และสีมอคค่า  รูปแบบสวยงาม ทันสมัย

  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์

B12A127-1:ชุดโซฟาหุ้มหนัง DB- 5S เสริมขาไม้ ดูอบอุ่น

ประกอบด้วย 1 ตัวยาว พร้อม 2 ตัวสั้น เสริมขาไม้สวยงาม/ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมพีวีซี หรือหนังแท้ มี 4 สีคือ สีวนิลา สีดำ สีแดง และสีมอคค่า รูปแบบสวยงาม ทันสมัย(หุ้มหนังแท้เพิ่ม 7650 บาท)


ราคา 18,625.00 บาท

B12A127-2:โซฟาหุ้มหนัง DB-NITA 1S เสริมขาไม้ ดูอบอุ่น

1 ที่นั่ง ขนาด 100*82*73 ซม. เสริมขาไม้สวยงาม/ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมพีวีซี หรือหนังแท้ มี 4 สีคือ สีวนิลา สีดำ สีแดง และสีมอคค่า รูปแบบสวยงาม ทันสมัย(หุ้มหนังแท้เพิ่ม 1950 บาท)


ราคา .00 บาท

B12A127-3:โซฟาหุ้มหนัง DB-NITA 3S เสริมขาไม้ ดูอบอุ่น

3 ที่นั่ง ขนาด 210*82*73 ซม. เสริมขาไม้สวยงาม/ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียมพีวีซี หรือหนังแท้ มี 4 สีคือ สีวนิลา สีดำ สีแดง และสีมอคค่า รูปแบบสวยงาม ทันสมัย(หุ้มหนังแท้เพิ่ม 3750 บาท)


ราคา .00 บาท