เคาเตอร์ต้อนรับลูกค้า รูปตัวแอล ขนาด 160W1*183W2 cm (รับผลิตขนาดตามพื้นที่)

เคาเตอร์ต้อนรับลูกค้า รูปตัวแอล / ใช้พื้นที่ขนาด 160W1*183W2*109H cm. / TOP เมลามีน ผลิตสีเชอร์รี่, สีบีช, สีเมเปิ้ล, สีเทาควันบุหรี่, สีเทาเข้ม และสีดำ /พาร์ทิชั่้นแบบทึบล้วนมีรางร้อยสายไฟ สามารถเลือกสีได้

  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เฟอร์นิเจอร์

A11A002:เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้า รูปตัวแอล3

ตัวอย่าง เคาน์เตอร์ต้อนรับลูกค้า รูปตัวเจ พื้นที่ขนาด 180W1*160W2*109H cm. /TOP เมลามีน ผลิตสีเชอร์รี่, สีบีช, สีเมเปิ้ล, สีเทาควันบุหรี่, สีเทาเข้ม และสีดำ /พาร์ทิชั่้นแบบทึบล้วนมีรางร้อยสายไฟ สามารถเลือกสีได้


ราคา 18,399.00 บาท