สีหนังและสีผ้าสำหรับงานเก้าอี้สำนักงานและโซฟา

งานหนัง ในการผลิตเก้าอี้สำนักงานและโซฟาแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

 

สีหนังเทียม PVC
สีหนังเทียม PD

 

งานผ้า มีค่อนข้างหลากหลายมากกว่างานหนัง เนื่องจากมีการผลิตหรือนำเข้ามาจากหลายแหล่ง แบ่งเป็นหมวดหลักดังนี้

ผ้าใยสังเคราะห์ 1
ผ้าใยสังเคราะห์ 1

 

ผ้าใยสังเคราะห์ 2
ผ้าใยสังเคราะห์ 2

 

ผ้าใยสังเคราะห์กันน้ำได้
ผ้าใยสังเคราะห์กันน้ำได้

 

ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าฝ้าย
ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าฝ้าย

 

ผ้าเน๊ตแบบมีผ้ารอง
ผ้าเน๊ตแบบมีผ้ารอง

 

ผ้าเน๊ตปกติ
ผ้าเน๊ตปกติ

 

หนังรุ่น EU
หนังเทียม หนังพียู หนังแท้ รุ่น EA