ติดต่อสอบถาม

PK180623:ตัวอย่างแพคกิ้ง เก้าอี้นั่งคอย 3 ที่นั่ง มีท้าวแขน ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

 ตัวอย่างการแพ็คกิ้งสินค้า

ทางเราจะแพ็คสินค้าโดยการห่อด้วยพลาสติกก่อน 1 ชั้น เพื่อป้องกันรอยขีดดข่วน และตามด้วยการห่อด้วยกระดาษลูกฟูกหนา หรือกระดาษลังและห่อตามรูปทรงของสินค้าเพื่อความ กะทัดรัด และสะดวกต่อการขนส่ง และขั้นตอนสุดท้ายก็พันด้วยพลาสติกแล็ป อีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันการเปียกน้ำหรือกระดาษที่ห่อหลุดและเพื่อความหนาแน่นในการแพ็คสินค้าค่ะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย