PK180614:ตัวอย่างแพ็คกิ้ง บันไดเอนกประสงค์ 3 ขั้น มีล้อเลื่อน

 ตัวอย่างการแพ็คกิ้งสินค้า

ทางเราจะแพ็คสินค้าโดยการห่อด้วยพลาสติกก่อน 1 ชั้น เพื่อป้องกันรอยขีดดข่วน และตามด้วยการห่อด้วยกระดาษลูกฟูกหนา หรือกระดาษลังและห่อตามรูปทรงของสินค้าเพื่อความ กะทัดรัด และสะดวกต่อการขนส่ง และขั้นตอนสุดท้ายก็พันด้วยพลาสติกแล็ป อีก 1 ชั้น เพื่อป้องกันการเปียกน้ำหรือกระดาษที่ห่อหลุดและเพื่อความหนาแน่นในการแพ็คสินค้าค่ะ

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย