ติดต่อสอบถาม

PK180505:ตัวอย่างแพ็คกิ้ง พาทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม

 ตัวอย่างการแพ็คกิ้งสินค้า

ตัวอย่างการแพ็คกิ้ง พาทิชั่น NSB ทึบล้วนพร้อมเสาเริ่ม ปกติแล้วเมื่อสินค้าออกจากโรงงาน จะมีเพียงพลาสติกห่อแค่ชั้นเดียว ซึ่งไม่แน่นหนาพอที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าเป็นรอย ทางเราจึงต้องแพ็คสินค้าเพิ่มด้วยการห่อและใช้สายรัดมัด และใช้พลาสติกพันทับเพิ่ม เพื่อให้สินค้าถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย