ติดต่อสอบถาม

PK180526:ตัวอย่างแพ็คกิ้ง กระดานไวท์บอร์ดขอบไม้

 ตัวอย่างการแพ็คกิ้งสินค้า

ตัวอย่างการแพ็คกิ้งกระดานไวท์บอร์ด ปกติแล้วเมื่อสินค้าออกจากโรงงาน จะมีเพียงพลาสติกห่อแค่ชั้นเดียว ซึ่งไม่แน่นหนาพอที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าเป็นรอย ทางเราจึงต้องแพ็คสินค้าเพิ่มหุ้มด้วยกระดาษลังและตอกลังไม้เพื่ม เพื่อให้สินค้าถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย