ติดต่อสอบถาม

PK250719:ตัวอย่างแพ็คกิ้งเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง

 ตัวอย่างการแพ็คกิ้งสินค้า

ตัวอย่างการแพ็คกิ้งเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ปกติแล้วเมื่อเก้าอี้ออกจากโรงงาน จะมีเพียงพลาสติกห่อแค่ชั้นเดียว ซึ่งไม่แน่นหนาพอที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าเป็นรอย ทางเราจึงต้องแพ็คสินค้าเพิ่มโดยการห่อด้วยกระดาษแล้วแล็ปด้วยฟิล์มยืดเพื่อให้สินค้าถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์

รายการสินค้าอ้างอิง ประกอบด้วย