ติดต่อสอบถาม

ตู้เอกสารรางเลื่อน ระบบมือผลักและพวงมาลัย (หนาพิเศษ 0.7 มม.) รับออกแบบและผลิตตามพื้นที่ (Mobile filing cabinets)

มี 2 ระบบคือ (1) ระบบมือผลัก (ผลิตลึก 1 ตอนและ 2 ตอน) และ (2) ระบบพวงมาลัย (ผลิตลึกได้มากกว่าเช่น 3 หรือ 4 ตอนก็ได้)

จำนวนรายการ 21 รายการ มี 95 รุ่นย่อย
1 
1