ติดต่อสอบถาม

ชั้นเหล็กวางของหนัก ชั้นสต๊อกสินค้า (Steel stock shelf, Storage rack)

จำนวนรายการ 34 รายการ มี 89 รุ่นย่อย
1 2 

D01A050:ชั้นเหล็ก MD-400 ขนาด 100W*45D*200H cm. (แผ่นชั้นเป็นแผ่นเหล็ก)

เริ่มต้นที่ ราคา 5,571.00 บาท

ขนาด 100W* 45D* 200H cm  / ผลิต 4 แผ่นชั้นและ 5 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / รับน้ำหนัก 400 KG ต่อชั้น

ดูสินค้าทั้งหมด...

D01A051:ชั้นเหล็ก MD-400 ขนาด 190W*50D*200H ซม. (แผ่นชั้นเป็นเหล็กแผ่น)

เริ่มต้นที่ ราคา 7,857.00 บาท

ขนาด 190W* 50D* 200H cm  / ผลิตรุ่น 4 แผ่นชั้น และ 5 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / รับน้ำหนัก 400 KG ต่อชั้น

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A006:ชั้นเหล็ก ST-900 ขนาด 180W*80D*220H cm (รับน้ำหนัก 900 KG/ชั้น)

ราคา 12,143.00 บาท

ขนาด 180W*80D*220H cm / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ รับน้ำหนักได้ 900 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรงมาก / แผ่นชั้นปูด้วยไม้อัด

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A031:(ตัวต่อ) ชั้นเหล็ก MD-400 ขนาด 100W*45D*200H cm. (แผ่นชั้นเป็นแผ่นเหล็ก) รับน้ำหนักได้ 400KG / ชั้น

เริ่มต้นที่ ราคา 4,857.00 บาท

ขนาด 100W* 45D* 200H cm  / ผลิต 4 แผ่นชั้นและ 5 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / รับน้ำหนัก 400 KG ต่อชั้น

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A032:(ตัวต่อ) ชั้นเหล็ก MD-400 ขนาด 190W*50D*200H cm. (แผ่นชั้นเป็นแผ่นเหล็ก) รับน้ำหนักได้ 400KG/ชั้น

เริ่มต้นที่ ราคา 7,143.00 บาท

ขนาด 190W* 50D* 200H cm  / ผลิต 4 แผ่นชั้นและ 5 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ / รับน้ำหนัก 400 KG ต่อชั้น

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A033:(ตัวต่อ) ชั้นเหล็ก ST-900 3 แผ่นชั้น 180W*80D*220H cm (รับน้ำหนัก 900 KG/ชั้น)

ราคา 11,538.00 บาท

ขนาด 180W*80D*220H cm / 3 แผ่นชั้น ปรับระดับได้ รับน้ำหนักได้ 900 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรงมาก / แผ่นชั้นปูด้วยไม้อัด

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A010:ชั้นเหล็ก MR ก100*ล50 ซม. ชั้นปรับระดับได้ (รับน้ำหนัก 150-200 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 5,385.00 บาท

รับน้ำหนักได้ 150-200 KG ต่อชั้น / มีความสูง  4 ขนาดคือ 180,200, 220 และ 240 ซม. / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา = กรณีตัวเดี่ยว +7 cm / กรณีตัวต่อ + 3 cm / โครงเหล็กแข็งแรง เสาเหล็กหนา 2 มม. แผ่นชั้นเหล็กหนา 1 มม./  เสาสีน้ำเงิน แผ่นชั้นสีเทาอ่อน/สามารถใช้เสาร่วมได้ กรณีต่อเป็นเส้นตรง ตัวที่ 1 ราคาเต็ม มี 4 เสา, ตัวถัดๆไป มี 2 เสา ลด 600 บาท/ตัว 

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A012:ชั้นเหล็ก MR ก100*ล60 ซม. ชั้นปรับระดับได้ (รับน้ำหนัก 150-200 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 5,846.00 บาท

รับน้ำหนักได้ 150-200 KG ต่อชั้น / มีความสูง  4 ขนาดคือ 180, 200, 220 และ 240 ซม. ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา = กรณีตัวเดี่ยว +7 cm / กรณีตัวต่อ + 3 cm. / โครงเหล็กแข็งแรง เสาเหล็กหนา 2 มม. แผ่นชั้นเหล็กหนา 1 มม./  เสาสีน้ำเงิน แผ่นชั้นสีเทาอ่อน /สามารถใช้เสาร่วมได้ กรณีต่อเป็นเส้นตรง ตัวที่ 1 ราคาเต็ม มี 4 เสา, ตัวถัดๆไป มี 2 เสา ลด 600 บาท/ตัว 

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A011:ชั้นเหล็ก MR ก120*ล50 ซม. ชั้นปรับระดับได้ (รับน้ำหนัก 150-200 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 5,923.00 บาท

รับน้ำหนักได้ 150-200 KG ต่อชั้น / มีความสูง  4 ขนาดคือ 180,200, 220 และ 240 ซม. /ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา = กรณีตัวเดี่ยว +7 cm / กรณีตัวต่อ + 3 cm/ โครงเหล็กแข็งแรง เสาเหล็กหนา 2 มม. แผ่นชั้นเหล็กหนา 1 มม./  เสาสีน้ำเงิน แผ่นชั้นสีเทาอ่อน /สามารถใช้เสาร่วมได้ กรณีต่อเป็นเส้นตรง ตัวที่ 1 ราคาเต็ม มี 4 เสา, ตัวถัดๆไป มี 2 เสา ลด 600 บาท/ตัว 

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A013:ชั้นเหล็ก MR ก120*ล60 ซม. ชั้นปรับระดับได้ (รับน้ำหนัก 150-200 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 6,308.00 บาท

รับน้ำหนักได้ 150-200 KG ต่อชั้น / มีความสูง  4 ขนาดคือ 180, 200, 220 และ 240 ซม. / โครงเหล็กแข็งแรง เสาเหล็กหนา 2 มม. แผ่นชั้นเหล็กหนา 1 มม./  เสาสีน้ำเงิน แผ่นชั้นสีเทาอ่อน /สามารถใช้เสาร่วมได้ กรณีต่อเป็นเส้นตรง ตัวที่ 1 ราคาเต็ม มี 4 เสา, ตัวถัดๆไป มี 2 เสา ลด 600 บาท/ตัว 

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A019:(ตัวต่อ) ชั้นเหล็ก MR ก100*ล50 ซม. ชั้นปรับระดับได้ (รับน้ำหนัก 150-200 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 4,615.00 บาท

รับน้ำหนักได้ 150-200 KG ต่อชั้น / มีความสูง  4 ขนาดคือ 180,200, 220 และ 240 ซม. / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา = กรณีตัวเดี่ยว +7 cm / กรณีตัวต่อ + 3 cm / โครงเหล็กแข็งแรง เสาเหล็กหนา 2 มม. แผ่นชั้นเหล็กหนา 1 มม./  เสาสีน้ำเงิน แผ่นชั้นสีเทาอ่อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A020:(ตัวต่อ) ชั้นเหล็ก MR ก100*ล60 ซม. ชั้นปรับระดับได้ (รับน้ำหนัก 150-200 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 5,077.00 บาท

รับน้ำหนักได้ 150-200 KG ต่อชั้น / มีความสูง  4 ขนาดคือ 180, 200, 220 และ 240 ซม. ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา = กรณีตัวเดี่ยว +7 cm / กรณีตัวต่อ + 3 cm. / โครงเหล็กแข็งแรง เสาเหล็กหนา 2 มม. แผ่นชั้นเหล็กหนา 1 มม./  เสาสีน้ำเงิน แผ่นชั้นสีเทาอ่อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A021:(ตัวต่อ) ชั้นเหล็ก MR ก120*ล50 ซม. ชั้นปรับระดับได้ (รับน้ำหนัก 150-200 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 5,154.00 บาท

รับน้ำหนักได้ 150-200 KG ต่อชั้น / มีความสูง  4 ขนาดคือ 180,200, 220 และ 240 ซม. /ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา = กรณีตัวเดี่ยว +7 cm / กรณีตัวต่อ + 3 cm/ โครงเหล็กแข็งแรง เสาเหล็กหนา 2 มม. แผ่นชั้นเหล็กหนา 1 มม./  เสาสีน้ำเงิน แผ่นชั้นสีเทาอ่อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A022:(ตัวต่อ) ชั้นเหล็ก MR ก120*ล60 ซม. ชั้นปรับระดับได้ (รับน้ำหนัก 150-200 KG/ชั้น

เริ่มต้นที่ ราคา 5,538.00 บาท

รับน้ำหนักได้ 150-200 KG ต่อชั้น / มีความสูง  4 ขนาดคือ 180, 200, 220 และ 240 ซม. / โครงเหล็กแข็งแรง เสาเหล็กหนา 2 มม. แผ่นชั้นเหล็กหนา 1 มม./  เสาสีน้ำเงิน แผ่นชั้นสีเทาอ่อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A009:ชั้นเหล็กฉาก S3-B ขนาด 180W*60D cm (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 5,385.00 บาท

ขนาด 180W*60D cm / ความสูง 2 ขนาดคือ ส.120 และ ส.180 ซม. / รับน้ำหนักได้ 75 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1 1/2 * 2 1/4 (หนา 1.8 มม.) / ชั้นเหล็กปรับระดับได้ แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 2 เส้น / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ผลิต 2 สี คือ สีเทาและสีครีม / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm

 

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A007:ชั้นเหล็กฉาก S1-A ขนาด 90W*45D cm (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 1,846.00 บาท

ขนาด 90W*45D cm / รับน้ำหนักได้ 100 KG ต่อชั้น / ความสูง 3 ขนาดคือ 90H, 150H และ 180H cm / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1นิ้วครึ่ง*1 นิ้วครึ่ง (หนา1.8 มม.) แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 1 เส้น / ผลิตสีเทาเข้ม / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A014:ชั้นเหล็กฉาก S1-B ขนาด 90W*60D cm (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 2,923.00 บาท

ขนาด 90W*60D cm / ความสูง 2 ขนาดคือ 120H และ 180H cm / รับน้ำหนักได้ 100 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1นิ้วครึ่ง*2 นิ้ว 2 หุน (หนา1.8 มม.) แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 2 เส้น / ผลิตสีเทาเข้ม / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A034:ชั้นเหล็กฉาก S4-B 120W*45D *(120H, 180H) cm. (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 3,077.00 บาท

ขนาด 120W*45D cm / ความสูง 2 ขนาดคือ 120 และ 180 cm. / รับน้ำหนักได้ 100 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1 1/2 * 2 1/4 (หนา 1.8 มม.) / ชั้นเหล็กปรับระดับได้ แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 2 เส้น / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ผลิต 2 สี คือ สีเทาและสีครีม / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A008:ชั้นเหล็กฉาก S2-B ขนาด 120W*60D cm (รับน้ำหนัก 75 KG/ชั้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 4,000.00 บาท

ขนาด 120W*60D cm / ความสูง 2 ขนาดคือ 120 และ 180 cm. / รับน้ำหนักได้ 100 KG ต่อชั้น / โครงเหล็กแข็งแรง เหล็กฉากขนาด 1 1/2 * 2 1/4 นิ้ว (หนา1.8 มม.) / ชั้นเหล็กปรับระดับได้ แผ่นชั้นเหล็กหนา 0.8 มม. แผ่นชั้นเสริมกระดูก 2 เส้น / ไม่สามารถใช้เสาร่วมได้ / จัดส่งในรูปแบบที่แบ่งชั้นเท่ากัน (กรณีต้องการปรับสูงต่ำ ลูกค้าสามารถปรับแผ่นชั้นได้เองในภายหลัง) / ผลิต 2 สี คือ สีเทาและสีครีม / ขนาดที่ระบุเป็นขนาดเฉพาะแผ่นชั้น ขนาดพื้นที่ในการจัดวางรวมเสา +2 cm

ดูสินค้าทั้งหมด...

D05A034:ชั้นเหล็กวางของรุ่นพิเศษสีส้มเขียว 1003 (5 ช่อง)

ราคา 3,904.00 บาท

ขนาด 91.8W*46D*180H cm. ชั้นเหล็กสีสันแข็งแรงทนทาน / แผ่นชั้นปรับระดับได้ / ผลิตสีเขียวและสีส้ม

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A025:ชั้นเหล็ก KS-50 แผ่นชั้น 4 แผ่น รุ่นไม่มีขอบ ขนาด 80W, 100W, 150W cm. ปรับระดับได้ (50KG/ชิ้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 3,585.00 บาท

ขนาด  80W, 100W, 150W (*41.5D*160H) cm. โครงและตัวชั้นผลิตจากเหล็กอลูซิงค์ที่มีความแข็งแรงทนทาน ประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้เพลทค้ำยัน เหล็กฉากออกแบบให้เป็นรูเหลี่ยมน๊อตสามารถเข้าไปล็อกรูสี่เหลี่ยมได้ ปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการ แผ่นชั้น 4 ชั้นไม่มีขอบ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50KG./ชิ้น มีให้เลือก 2 สี คือ สีน้ำเงิน/สีดำ และสีส้ม/สีดำ

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A026:ชั้นเหล็ก KS-50 แผ่นชั้น 5 ชั้น รุ่นไม่มีขอบ 80W, 100W, 150W cm. (รับน้ำหนักได้ถึง 50KG/ชิ้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 3,985.00 บาท

ขนาด  80W, 100W, 150W *(41.5D*200H) cm. โครงและตัวชั้นผลิตจากเหล็กอลูซิงค์ที่มีความแข็งแรงทนทาน ประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้เพลทค้ำยัน เหล็กฉากออกแบบให้เป็นรูเหลี่ยมน๊อตสามารถเข้าไปล็อกรูสี่เหลี่ยมได้ ปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการ แผ่นชั้น 5 ชั้น ไม่มีขอบ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 50KG./ชิ้น

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A023:ชั้นเหล็ก KS-80 แผ่นชั้น 4 แผ่น รุ่นมีขอบ 80W, 100W, 150W cm. ปรับระดับได้ (80KG/ชิ้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 4,677.00 บาท

ขนาด  80W, 100W, 150W *(41.5D*160H) cm. โครงและตัวชั้นผลิตจากเหล็กอลูซิงค์ที่มีความแข็งแรงทนทาน ประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้เพลทค้ำยัน เหล็กฉากออกแบบให้เป็นรูเหลี่ยมน๊อตสามารถเข้าไปล็อกรูสี่เหลี่ยมได้ ปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการ แผ่นชั้นมีขอบ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80KG./ชิ้น

ดูสินค้าทั้งหมด...

D03A024:ชั้นเหล็ก KS-80 แผ่นชั้น 5 แผ่น รุ่นมีขอบ ขนาด 80W, 100W, 150W cm. ปรับระดับได้ (80KG/ชิ้น)

เริ่มต้นที่ ราคา 5,308.00 บาท

ขนาด  80W, 100W, 150W *(41.5D*200H) cm. โครงและตัวชั้นผลิตจากเหล็กอลูซิงค์ที่มีความแข็งแรงทนทาน ประกอบง่ายโดยไม่ต้องใช้เพลทค้ำยัน เหล็กฉากออกแบบให้เป็นรูเหลี่ยมน๊อตสามารถเข้าไปล็อกรูสี่เหลี่ยมได้ ปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการ แผ่นชั้น 5 ชั้นมีขอบ สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80KG./ชิ้น

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2