ติดต่อสอบถาม

ชั้นซูปเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นซูปเปอร์ (Supermarket shelves)

จำนวนรายการ 14 รายการ มี 27 รุ่นย่อย
1 

D06A004:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 หน้า สูง 120 cm. (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 4,394.00 บาท

ขนาด 90W*90D*120H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 4+4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A005:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 หน้า สูง 150 cm. (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 4,480.00 บาท

ขนาด 90W*90D*150H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 4+4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A006:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 หน้า สูง 180 cm. (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 5,785.00 บาท

ขนาด 90W*90D*180H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 5+5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm./ แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A010:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 หน้า สูง 120 cm. (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 6,117.00 บาท

ขนาด 90W*90D*120H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 4+4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A011:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 หน้า สูง 150 cm. (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 6,449.00 บาท

ขนาด 90W*90D*150H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 4+4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A012:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต 2 หน้า สูง 180 cm. (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 8,246.00 บาท

ขนาด 90W*90D*180H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 5+5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A013:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตหน้าเดียว 5 ชั้น สูง 159 cm. รุ่น RS-962 มีล้อเลื่อน

เริ่มต้นที่ ราคา 2,615.00 บาท

ผลิต 2 ขนาด คือ 90W*44D*159H cm. และ 120W*44D*159H cm.  ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลัง แผ่นชั้นผลิตสีขาว มีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายได้

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A002:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต หน้าเดียว สูง 150 cm. (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 2,929.00 บาท

ขนาด 90W*45D*150H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm.แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา ใช้เวลา 10 วัน)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A003:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต หน้าเดียว สูง 180 cm. (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 3,397.00 บาท

ขนาด 90W*45D*180H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm./ แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา ใช้เวลา 10 วัน)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A007:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต หน้าเดียว สูง 120 cm. (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 3,717.00 บาท

ขนาด 90W*45D*120H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A008:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต หน้าเดียว สูง 150 cm. (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 3,914.00 บาท

ขนาด 90W*45D*150H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A009:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต หน้าเดียว สูง 180 cm. (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 4,628.00 บาท

ขนาด 90W*45D*180H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A001:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต หน้าเดียว สูง 120 cm. (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 2,609.00 บาท

ขนาด 90W*45D*120H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. /แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา ใช้เวลา 10 วัน)

ดูสินค้าทั้งหมด...
1