ชั้นซูปเปอร์มาร์เกต ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นซูปเปอร์ (Supermarket shelves)

จำนวนรายการ 13 รายการ มี 25 รุ่นย่อย
1 

D06A004:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS2-510,NS2-510 (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 4,394.00 บาท

ขนาด 90W*90D*120H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 4+4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A005:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS2-520,NS2-520 (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 4,480.00 บาท

ขนาด 90W*90D*150H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 4+4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A006:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS2-530,NS2-530 (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 5,785.00 บาท

ขนาด 90W*90D*180H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 5+5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm./ แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A010:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS2-710,NS2-710 (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 6,117.00 บาท

ขนาด 90W*90D*120H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 4+4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A011:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS2-720,NS2-720 (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 6,449.00 บาท

ขนาด 90W*90D*150H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 4+4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A012:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS2-730,NS2-730 (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 8,246.00 บาท

ขนาด 90W*90D*180H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตวางได้สองด้านมีแผ่นชั้น 5+5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A002:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS1-520,NS1-520 (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 2,929.00 บาท

ขนาด 90W*45D*150H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm.แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา ใช้เวลา 10 วัน)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A003:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS1-530,NS1-530 (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 3,397.00 บาท

ขนาด 90W*45D*180H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm./ แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา ใช้เวลา 10 วัน)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A007:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS1-710,NS1-710 (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 3,717.00 บาท

ขนาด 90W*45D*120H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A008:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS1-720,NS1-720 (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 3,914.00 บาท

ขนาด 90W*45D*150H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A009:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS1-730,NS1-730 (หนา 0.7 mm.) แบบตัวตั้ง และแบบตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 4,628.00 บาท

ขนาด 90W*45D*180H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 5 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.7 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*50 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. / แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา สามารถผลิตได้กรณีมีจำนวนมากกว่า 10 ตัวค่ะ)

ดูสินค้าทั้งหมด...

D06A001:ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่น FS1-510, NS1-510 (หนา 0.5 mm.) แบบตัวตั้ง และตัวต่อ

เริ่มต้นที่ ราคา 2,609.00 บาท

ขนาด 90W*45D*120H cm. / ชั้นเหล็กซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแผ่นชั้น 4 แผ่น สามารถปรับระดับได้  มีเหล็กหนา 0.5 มม. / ตะแกรงด้านหลังมีความถี่ ขนาด (50*100 มม.) ขนาดของลวด Di 3 mm. /แผ่นชั้นผลิตสีขาว / โครงเสาผลิต 6 สีคือ สีแดง ส้ม น้ำเงิน เหลือง ขาว และเขียวบางจาก (กรณีต้องการผลิตแผ่นชั้นตามสีโครงเสา ใช้เวลา 10 วัน)

ดูสินค้าทั้งหมด...
1