ติดต่อสอบถาม

พาร์ทิชั่นแบบบางเบา พลาสติกยูพีวีซี UPVC ไม่มีรางร้อยสายไฟ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการพาร์ทิชั่นแบบบางพิเศษ หนาเพียง 32 mm" นำ้หนักเบา ทำความสะอาดได้ง่าย ติดตั้งและเคลื่อยย้ายสะดวก ผลิตจากพลาสติกยูพีวีซี UPVC ทำให้ใช้งานได้ทนทาน เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการกั้นพื้นที่ในสำนักงาน ที่พักอาศัย หรือในฝ่ายผลิตอาหารที่ไม่สามารถใช้งานโลหะเป็นวัสดุหลักได้ (อย่างไรก็ตาม ขารองด้านล่างผลิตจากเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป เพื่อให้ติดตั้งแล้วแข็งแรง)

จำนวนรายการ 11 รายการ มี 38 รุ่นย่อย
1 
1