พาร์ติชั่น พาร์ทิชั่น P-03 รุ่นพิเศษ เฟรมสวยแข็งแรง คุณภาพสูง (เฟรม 5.0 cm) Office partition

สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานพาร์ทิชั่นที่เฟรมสวยแข็งแรง คุณภาพสูง ข้อต่อล๊อคแน่นต่อตรงได้ตรง (เฟรมหนา 5.0 cm) คุณสมบัติพิเศษ (1) สามารถแขวนตู้เอกสารลอยหรือชั้นวางของ ประหยัดพื้นที่เนื่องจากสามารถใช้พื้นที่แนวสูงกลางห้อง เหมือนเราสร้างกำแพงแบบน๊อคดาวน์ (2) มีรางร้อยสายไฟ 2 ระดับคือ ล่างและเหนือโต๊ะ สะดวก (โปรดระบุ) (3) โครงสร้างและข้อต่อแข็งแรง 

จำนวนรายการ 31 รายการ มี 257 รุ่นย่อย
1 2 

P03A018:เสาจบพาร์ทิชั่นทางเดียว

เริ่มต้นที่ ราคา 734.00 บาท

เสาจบพาร์ทิชั่นทางเดียว ขนาดสูง 105/120/160/180 ซม.

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A014:พาร์ทิชั่นแบบกระจกเต็มขัดลายสูง 180 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 3,717.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบกระจกเต็มขัดลายสูง 180 ซม.มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. แบบร้อยสายไฟด้านล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A013:พาร์ทิชั่นแบบกระจกเต็มขัดลายสูง 160 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,983.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบกระจกเต็มขัดลายสูง 160 ซม.มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม.แบบร้อยสายไฟด้านล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A012:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 180 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 3,315.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 180 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. แบบร้อยสายไฟด้านล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A011:พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 160 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,320.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบกระจกใสเต็มแผ่นสูง 160 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. แบบร้อยสายไฟด้านล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A010:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 180 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 3,291.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 180 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A009:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 160 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,675.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 160 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A008:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 120 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,202.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลายสูง 120 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A007:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 180 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,723.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 180 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A006:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 160 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,297.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 160 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A005:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 1,941.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งกระจกใสสูง 120 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A004:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 180 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,462.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 180 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A003:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 160 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,036.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 160 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A002:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 120ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 1,634.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 120 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A001:พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 105 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 1,421.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบทึบเต็มแผ่นสูง 105 ซม. มีกว้าง 6 ขนาด 45/60/75/80/100/120ซม. มี3 แบบ แบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟ/แบบร้อยสายไฟล่าง/แบบร้อยสายไฟบน-ล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...

P03A015:พาร์ทิชั่นแบบโค้งทึบสูง 105 ซม.

เริ่มต้นที่ ราคา 2,297.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบโค้งทึบสูง 105 ซม. ขนาด กว้าง 60 ซม. 2 แบบคือแบบไม่มีกล่องร้อยสายไฟและแบบร้อยสายไฟด้านล่าง

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2