พาร์ติชั่น พาร์ทิชั่นสำนักงาน P-01-NoHanging รุ่นประหยัด กระจกมีเฟรมอลูมินั่ม บุผ้าหรือไม้ผิวเมลามีน (แขวนตู้เอกสารลอยไม่ได้ เฟรม 5.5 cm) Office partition

คุณสมบัติ (1) ส่วนของกระจกอัดกรอบเฟรมเหล็ก สวยงาม แข็งแรง ถอดประกอบง่ายโดยกระจกไม่กระเทาะแตก และอะไหล่ไม่กระจัดกระจาย (แตกต่างจากพาร์ทิชั่นที่เอากระจกเปลือยมาเสียบ ที่เมื่อถอดประกอบ กระจกอาจจะบาดมือและแตกง่าย (2) มีรางร้อยสายไฟด้านล่าง (บริการเจาะช่องปลั๊กไฟฟรี) เหมาะสำหรับงานกั้นพื้นที่ กั้นโต๊ะทำงาน พาร์ทิชั่นรุ่นนี้ไม่สามารถแขวนตู้เอกสารลอยได้ (กรณีต้องการแขวนตู้เอกสารติดลอยบนพาร์ทิชั่น แนะนำใช้พาร์ทิชั่นรุ่น P-03-Hanging)

จำนวนรายการ 41 รายการ มี 311 รุ่นย่อย
1 2 

P01A032:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฝ้า รุ่น P-01-NSB สูง 120 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,319.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฝ้าขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 120 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ**( แผงไม้เมลามีนเพิ่ม แผงละ 200 บาท ทุกขนาด)**กระจก 40/ทึบ 80 ซม.

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A033:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฝ้า รุ่น P-01-NSB สูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,391.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฝ้าขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ**( แผงไม้เมลามีนเพิ่ม แผงละ 200 บาท ทุกขนาด)**กระจก 60/ทึบ 90 ซม.

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A034:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฝ้า รุ่น P-01-NSB สูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,493.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฝ้าขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ**( แผงไม้เมลามีนเพิ่ม แผงละ 200 บาท ทุกขนาด)**กระจก 60/ทึบ 100 ซม.

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A035:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฝ้า รุ่น P-01-NSB สูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 3,188.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกฝ้าขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ**( แผงไม้เมลามีนเพิ่ม แผงละ 200 บาท ทุกขนาด)**กระจก 60/ทึบ 120 ซม.

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A010:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย รุ่น P-01-NSB สูง 120 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,029.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลายขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 120 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ  **กระจก 40/ทึบ 80 ซม.**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A011:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย รุ่น P-01-NSB สูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,101.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลายขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ **กระจก60/ทึบ 90 ซม.**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A012:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย รุ่น P-01-NSB สูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,203.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลายขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ **กระจก 60/ทึบ 100 ซม.**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A013:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลาย รุ่น P-01-NSB สูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,899.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกขัดลายขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ **กระจก 60/ทึบ 120 ซม.**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A006:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส รุ่น P-01-NSB สูง 120 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 1,765.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใสขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 120 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ **กระจก40/ทึบ 80 ซม.**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A007:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส รุ่น P-01-NSB สูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 1,838.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใสขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150  ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ **กระจก 60/ทึบ 90 ซม.**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A008:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส รุ่น P-01-NSB สูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 1,985.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใสขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ **กระจก 60/ทึบ 100 ซม.**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A009:พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใส รุ่น P-01-NSB สูง 180 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,294.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบครึ่งทึบครึ่งกระจกใสขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 180 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ **กระจก 60/ทึบ 120 ซม.**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A036:พาร์ทิชั่นแบบกระจกฝ้าล้วน รุ่น P-01-NSB สูง 120 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 3,538.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบกระจกฝ้าล้วน ขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 120 ซม. มีความกว้าง 4 ขนาด คือ 60/80/90 และ 100 ซม. ผลิตเฉพาะแบบมีกล่องร้อยสายไฟ

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A037:พาร์ทิชั่นแบบกระจกฝ้าล้วน รุ่น P-01-NSB สูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 4,000.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบกระจกฝ้าล้วน ขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 150 ซม. มีความกว้าง 4 ขนาด คือ 60/80/90 และ 100 ซม. ผลิตเฉพาะแบบมีกล่องร้อยสายไฟ

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A038:พาร์ทิชั่นแบบกระจกฝ้าล้วน รุ่น P-01-NSB สูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 4,154.00 บาท

พาร์ทิชั่นแบบกระจกฝ้าล้วน ขนาด รุ่น P-01-NSB สูง 160 ซม. มีความกว้าง 4 ขนาด คือ 60/80/90 และ 100 ซม. ผลิตเฉพาะแบบมีกล่องร้อยสายไฟ

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A029:พาร์ทิชั่นแบบกระจกขัดลายล้วนทั้งแผง P-01-NSB ความสูง 120 ซม. พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 3,077.00 บาท

พาร์ติชั่นกระจกขัดลายล้วนทั้งแผง สูง 120 ซม. มีความกว้าง 4 ขนาด คือ 60/80/90/100 ซม. ผลิตแบบมีกล่องร้อยสายไฟ **( กรณีกระจกฝ้าล้วน เพิ่มแผงละ 100 บาท ทุกขนาด )**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A030:พาร์ทิชั่นแบบกระจกขัดลายล้วนทั้งแผง P-01-NSB ความสูง 150 ซม. พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 3,433.00 บาท

พาร์ติชั่นกระจกขัดลายล้วนทั้งแผง สูง 150 ซม. มีความกว้าง 4 ขนาด คือ 60/80/90/100 ซม. ผลิตแบบมีกล่องร้อยสายไฟ **( กรณีกระจกฝ้าล้วน เพิ่มแผงละ 100 บาท ทุกขนาด )**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A031:พาร์ทิชั่นแบบกระจกขัดลายล้วนทั้งแผง P-01-NSB ความสูง 160 ซม. พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 3,582.00 บาท

พาร์ติชั่นกระจกขัดลายล้วนทั้งแผง สูง 160 ซม. มีความกว้าง 4 ขนาด คือ 60/80/90/100 ซม. ผลิตแบบมีกล่องร้อยสายไฟ **( กรณีกระจกฝ้าล้วน เพิ่มแผงละ 100 บาท ทุกขนาด )**

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A001:พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 100 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 1,217.00 บาท

พาร์ติชั่น แบบผ้าทึบล้วน ความสูง 100 cm. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60,80,90,100,120,135 และ150 cm. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A002:พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 120 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 1,304.00 บาท

พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 120 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A003:พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 150 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 1,754.00 บาท

พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 150 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ

ดูสินค้าทั้งหมด...

P01A004:พาร์ทิชั่นแผงแบบทึบล้วน P-01-NSB ความสูง 160 ซม.พร้อมเสาเริ่ม

เริ่มต้นที่ ราคา 1,899.00 บาท

พาร์ติชั่นแบบผ้าทึบล้วน สูง 160 ซม. มีความกว้าง 7 ขนาด คือ 60/80/90/100/120/135 และ 150 ซม. มี 2แบบคือ แบบมีกล่องร้อยสายไฟและไม่มีกล่องร้อยสายไฟ

ดูสินค้าทั้งหมด...