ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โต๊ะกิจกรรม โต๊ะข้าราชการ (ระดับ 2-9)

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่รับงานสเปคราชการ ผลิตจากไม้อัดลายไม้ โครงเหล็กทำสีดำ

จำนวนรายการ 45 รายการ มี 76 รุ่นย่อย
1 
1