ติดต่อสอบถาม

โต๊ะทำงาน สีพิเศษ 5 สีขาวล้วน สีขาวตัดส้ม และสีขาวตัดเขียว (White with colorful orange green office desk)

ปัจจุบันแนวการตกแต่งสำนักงานมีความหลากหลายมากขึ้น จึงทำให้โรงงานพยายามผลิตสีที่แตกต่างออกมาสู่ตลาด หมวดนี้ผลิตโทนสีขาวล้วน สีขาวเขียวและสีขาวส้ม (สีเขียวและสีส้มเป็นสีแห่งความรุ่งเรืองตามความเชื่อพลังสี) เนื้องานเป็นเมลามีนตัดฟลอยส์ เนื่องจากไม้เมลามีนสีเขียวและสีส้ม ค่อนข้างสดมาก ดังนั้นจึงผลิตแต่ตัดสีขาว หมวดนี้โรงงานมีผลิตตู้เอกสารเข้าชุดมาแล้ว แต่ถ้ายังไม่ถูกใจ แนะนำลองเข้าชุดกับ ตู้เอกสารไม้เมลามีนเกรดเอ เลือกทำสีขาวล้วน หรือตัดส้มตัดเขียวแต่น้อย หรือเลือก ตู้เอกสารเหล็ก (สีขาวส้ม ขาวเขียว หรือขาวล้วน ก็เข้ากันได้ดีค่ะ)

จำนวนรายการ 30 รายการ มี 36 รุ่นย่อย
1 
1