ตู้เอกสารสูง H180, H200 ซม. เมลามีน เกรดเอ A (ผลิตทุกสี) High filing cabinets

 

จำนวนรายการ 33 รายการ มี 75 รุ่นย่อย
1 2 

C03A020:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดทึบ ล่างบานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,838.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A024:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดทึบ ล่างบานเลื่อนทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,838.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A028:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดทึบ ล่างลิ้นชักแฟ้มแขวน 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,738.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A033:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บน-ล่างบานเปิดทีบ ตรงกลางช่องโล่ง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,538.00 บาท

ผลิต 3 ขนาด คือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A036:ตู้เอกสารบนสูง 5 ชั้น บานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ ตรงกลางช่องโล่ง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,231.00 บาท

ผลิต 3 ขนาด คือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A037:ตู้เอกสารบนสูง 5 ชั้น บานเปิดกระจก ล่างบานเลื่อนทึบ ตรงกลางช่องโล่งสูง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,231.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A034:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดทึบ-ล่าง 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวน มีตรงกลางช่องโล่ง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,438.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A019:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 4,708.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm.(วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A023:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างบานเลื่อนทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 4,708.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A025:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดกระจก ล่างบานเลื่อนทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,631.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A027:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างลิ้นชักใส่แฟ้มแขวน 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,023.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A032:ตู้เอกสาร 5 ชั้น บนโล่ง ล่าง 3 ลิ้นชักแฟ้มแขวน 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,577.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm.(ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 1 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A047:ตู้เอกสารบนโล่ง ล่างลิ้นชักแฟ้มแขวน พร้อมช่องโล่งอเนกประสงค์ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 8,476.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง) ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A021:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,631.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A029:ตู้เอกสารสูง บนบานเปิดกระจก ล่างใส่แฟ้มแขวน 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,854.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A040:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างบานเปิดกระจก 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,400.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A041:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างบานเลื่อนกระจก 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,400.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A018:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้นโล่ง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 3,808.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A044:ตู้เอกสารบน-ล่าง 1 บานเปิด 180H,200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 3,764.00 บาท

ผลิต 2 ขนาด คือ 180H,200H .cm ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A038:ตู้เอกสารสูง บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 3,669.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 47W*40D*200H cm และ 47W*40D*180H cm /  บน 6 ช่องโล่ง ล่าง 1 บานเปิด (ด้านบนใช้แยกแบบแบบฟอร์ม)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A042:ตู้เอกสาร 5 ชั้นโล่งสูง 180H,200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 2,767.00 บาท

ผลิต 2 ขนาด คือ 180H,200H .cm ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2