ตู้เอกสารสูง H180, H200 ซม. เมลามีน เกรดเอ A (ผลิตทุกสี) High filing cabinets

 

จำนวนรายการ 36 รายการ มี 78 รุ่นย่อย
1 2 

C03A019:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 4,708.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm.(วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A023:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างบานเลื่อนทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 4,708.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A020:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดทึบ ล่างบานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,838.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A027:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างลิ้นชักใส่แฟ้มแขวน 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,023.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A028:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดทึบ ล่างลิ้นชักแฟ้มแขวน 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,738.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A021:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,631.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A029:ตู้เอกสารสูง บนบานเปิดกระจก ล่างใส่แฟ้มแขวน 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,854.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A018:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้นโล่ง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 3,808.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

A20A035:ตู้เอกสารไม้บน-ล่างบานเปิดสูง พร้อมช่องโล่ง 90W*40D*185H cm. เมลามีน

ราคา 4,601.00 บาท

ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หนา 25 มม. ขาตู้ปรับระดับได้ คิ้วมือจับผลิตจากอลูมิเนียมอย่างดี รูปแบบทันสมัย 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A051:ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ล่างตู้ลิ้นชักแฟ้มแขวนเหล็ก บนตู้บานเปิดไม้

ราคา 14,925.00 บาท

ตู้เอกสารสูง 2 ตอน ด้านล่างผลิตจากเหล็กพร้อมฐานรองปุ่มปรับระดับ โครงสร้างแข็งแรง ระบบรางลูกปืน ด้านบนตู้เอกสารไม้พร้อมพื้นที่หน้าตู้กว้างๆสำหรับวางพักของ บานเปิดแบบเรียบไม่มีมือจับ

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A034:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดทึบ-ล่าง 2 ลิ้นชักแฟ้มแขวน มีตรงกลางช่องโล่ง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,438.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A033:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บน-ล่างบานเปิดทีบ ตรงกลางช่องโล่ง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,538.00 บาท

ผลิต 3 ขนาด คือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A036:ตู้เอกสารบนสูง 5 ชั้น บานเปิดกระจก ล่างบานเปิดทึบ ตรงกลางช่องโล่ง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,231.00 บาท

ผลิต 3 ขนาด คือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (ด้านบนวางแฟ้มได้ 3 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A037:ตู้เอกสารบนสูง 5 ชั้น บานเปิดกระจก ล่างบานเลื่อนทึบ ตรงกลางช่องโล่งสูง 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,231.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A032:ตู้เอกสาร 5 ชั้น บนโล่ง ล่าง 3 ลิ้นชักแฟ้มแขวน 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,577.00 บาท

ผลิต 2 ขนาดคือ 90W*40D*200H cm.(ด้านบนวางแฟ้มได้ 2 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (ด้านบนวางแฟ้มได้ 1 ช่องครึ่ง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A040:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างบานเปิดกระจก 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,400.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A041:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนโล่ง ล่างบานเลื่อนกระจก 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,400.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A052:ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิดทึบ 180H, 200H cm เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,815.00 บาท

ผลิต 4 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (ภายในมี 3 แผ่นชั้น) / 90W*40D*180H cm. , 90W*40D*180H cm (ภายในมี 4 แผ่นชั้น) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อ / แผ่นชั้นปรับระดับได้ (แต่มีแผ่นชั่นตายตัวเพื่อความแข็งแรง)

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A024:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดทึบ ล่างบานเลื่อนทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 5,838.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง) / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C03A025:ตู้เอกสารสูง 5 ชั้น บนบานเปิดกระจก ล่างบานเลื่อนทึบ 180H, 200H cm. เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 6,631.00 บาท

ผลิต 3 ขนาดคือ 80W*40D*200H cm., 90W*40D*200H cm. (วางแฟ้มได้ 5 ช่อง) และ 90W*40D*180H cm (วางแฟ้มได้ 4 ช่องครึ่ง)  / ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2