ติดต่อสอบถาม

ตู้เอกสารเมลามีน ขาเหล็กชุบโครเมี่ยมเงา (ทุกขนาด เตี้ย กลาง และสูง)

จำนวนรายการ 17 รายการ มี 17 รุ่นย่อย
1 

C10A015:ตู้เก็บเอกสารสูง บนกระจก ล่าง2บานเปิด สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 6,231.00 บาท

ขนาด 80W*40D*165H cm บน 2 ช่องโล่งมีบานเปิดกระจก ช่องล่าง 2 บานเปิดทึบ หน้าบานมีกุญแจล็อค / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิต 8 สี

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A010:ตู้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง 2 บานเปิดทึบ สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 4,923.00 บาท

ขนาด 80W*40D*165H cm. หน้าบานมีกุญแจล็อค ช่องโล่งสามารถวางแฟ้มได้ / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A011:ตู้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง 2 บานเลื่อน สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 4,923.00 บาท

ขนาด 80W*40D*165H cm หน้าบานมีกุญแจล็อค ช่องโล่งสามารถวางแฟ้มได้ / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A012:ตู้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง 2 ลิ้นชักล่าง (แฟ้มแขวน) สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 6,769.00 บาท

ขนาด 90W*40D*165H cm บน 2 ช่องโล่งสามารถวางและแขวนแฟ้มได้ 2 ลิ้นชักล่าง หน้าบานมีกุญแจล็อค / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิต 8 สีคือ สีดำ,สีเทาควันบุหรี่,สีขาว,สีเมเปิ้ล,สีบีช,สีเทาเข้ม,สีโอ๊คและสีเชอร์รี่

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A009:ตู้เก็บเอกสารสูง 4 ช่องโล่ง สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 4,308.00 บาท

ขนาด 80W*40D*165H cm. ช่องโล่งสามารถวางแฟ้มและเก็บอุปกรณ์ต่างๆ / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A016:ตู้เก็บเอกสารสูง บนกระจก ล่างบานเลื่อน สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 6,231.00 บาท

ขนาด 80W*40D*165H cm บน 2 ช่องโล่งมีบานเปิดกระจก ช่องล่าง 2 บานเลื่อน หน้าบานมีกุญแจล็อค / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิต 8 สีคือ สีดำ,สีเทาควันบุหรี่,สีขาว,สีเมเปิ้ล,สีบีช,สีเทาเข้ม,สีโอ๊คและสีเชอร์รี่

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A017:ตู้เก็บเอกสารสูง บนกระจก ล่าง 2 บานเลื่อนลิ้นชัก (แขวนแฟ้ม) สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 8,431.00 บาท

ขนาด 80W*40D*165H cm บน 2 ช่องโล่งมีบานเปิดกระจก 2 ลิ้นชักล่าง หน้าบานมีกุญแจล็อค / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิต 8 สีคือ สีดำ,สีเทาควันบุหรี่,สีขาว,สีเมเปิ้ล,สีบีช,สีเทาเข้ม,สีโอ๊คและสีเชอร์รี่

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A014:ตู้เก็บเอกสารสูง บนกระจก ล่างบานโล่ง สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 5,385.00 บาท

ขนาด 80W*40D*165H cm บน 2 ช่องโล่งมีบานเปิดกระจก ช่องล่าง 2 บานโล่ง / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A013:ตู้เก็บเอกสารสูง บนบานเปิด ล่างบานเปิด สูง 165 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 5,938.00 บาท

ขนาด 80W*40D*165H cm หน้าบานมีกุญแจล็อค / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิต 8 สีคือ สีดำ,สีเทาควันบุหรี่,สีขาว,สีเมเปิ้ล,สีบีช,สีเทาเข้ม,สีโอ๊คและสีเชอร์รี่

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A006:ตู้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง 2 บานเปิดทึบ สูง 127 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 4,123.00 บาท

ขนาด 80W*40D*127H cm. หน้าบานมีกุญแจล็อค ช่องโล่งสามารถวางแฟ้มได้ / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A007:ตู้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง 2 บานเลื่อน สูง 127 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 4,123.00 บาท

ขนาด 80W*40D*127H cm. หน้าบานมีกุญแจล็อค ช่องโล่งสามารถวางแฟ้มได้ / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน / ผลิต 8 สี

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A008:ตู้เก็บเอกสารสูง บนโล่ง 2 ลิ้นชัก (แฟ้มแขวน) สูง 127 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 5,846.00 บาท

ขนาด 80W*40D*127H cm. ช่องโล่งสามารถวางหรือแขวนแฟ้มได้ 2 ลิ้นชักล่าง หน้าบานมีกุญแจล็อค / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...

C10A005:ตู้เก็บเอกสารสูง 3 ช่องโล่ง สูง 127 ซม. เสริมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม

ราคา 3,569.00 บาท

ขนาด 80W*40D*127H cm. ช่องโล่งสามารถวางแฟ้มและเก็บอุปกรณ์ต่างๆ / TOP ปิดผิวเมลามีน กันชื้น กันร้อน 

ดูสินค้าทั้งหมด...
1