ติดต่อสอบถาม

ชุดห้องครัว 7 Smart kitchen สีโอ๊คตัดขาว (เฉพาะครัวแห้ง บานพับ Soft close)

จำนวนรายการ 29 รายการ มี 46 รุ่นย่อย
1 2 

K01A022:ชุดตู้ครัว พร้อมตู้แขวน รุ่น SR-MARKET-120H

ราคา 16,046.00 บาท

ขนาด 120W*60D*200H cm. /มี 4 ชิ้นประกอบคือ ตู้ 2 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ และตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A023:ชุดตู้ครัว พร้อมตู้แขวน รุ่น SR-MARKET-140H

ราคา 20,052.00 บาท

ขนาด 140W*60D*200H cm. /มี 4 ชิ้นประกอบคือ ตู้ 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ และตู้บนเปิดกระจก-ล่างช่องโล่ง จำนวน 1 ใบ /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A024:ชุดตู้ครัว พร้อมตู้แขวน รุ่น SR-MARKET-160H

ราคา 25,127.00 บาท

ขนาด 160W*60D*200H cm. /มี 6 ชิ้นประกอบคือ ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ จำนวน 2 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ และตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A025:ชุดตู้ครัว พร้อมตู้แขวน รุ่น SR-MARKET-190H

ราคา 26,645.00 บาท

ขนาด 190W*60D*200H cm. /มี 6 ชิ้นประกอบคือ ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้วางเตาแก๊ส จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบเตี้ย จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน1 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ และตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A026:ชุดตู้ครัว พร้อมตู้แขวน รุ่น SR-MARKET-240H

ราคา 36,122.00 บาท

ขนาด 240W*60D*200H cm. /มี 8 ชิ้นประกอบคือ ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิด 1 ลิ้นชัก จำนวน 2 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ และตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก จำนวน 2 ใบ /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A027:ชุดตู้ครัว พร้อมตู้แขวน รุ่น SR-MARKET-270H

ราคา 37,516.00 บาท

ขนาด 270W*60D*200H cm. /มี 6 ชิ้นประกอบคือ ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้วางเตาแก๊ส จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ จำนวน 2 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ และตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก จำนวน 2 ใบ /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A013:ตู้แขวน 40 ซม. บานกระจกยาว รุ่น SR-WLS04GH

ราคา 2,442.00 บาท

ขนาด 40W*30D*60H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A016:ตู้แขวน 2 บานเปิดกระจกสูง 60 ซม. รุ่น SR-WSGH

เริ่มต้นที่ ราคา 3,382.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D สูง 60H cm. ภายในมี 1 แผ่นชั้น (2 ช่อง) /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ /ผลิตสีวอลนัท-ขาว

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A020:ตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก-ล่างช่องโล่ง สูง 80 ซม. รุ่น SR-WLSGH

เริ่มต้นที่ ราคา 3,743.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D สูง 80H cm. ภายในมี21 แผ่นชั้น (3 ช่อง) /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A018:ตู้แขวน 2 บานเปิดกระจกสูง 80 ซม. รุ่น SR-LSH

เริ่มต้นที่ ราคา 3,888.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D สูง 80H cm. ภายในมี21 แผ่นชั้น (3 ช่อง) /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A012:ตู้แขวน 40 ซม. บานทึบยาว รุ่น SR-WLS03H

ราคา 2,125.00 บาท

ขนาด 40W*30D*60H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A015:ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบสูง 60 ซม. รุ่น SR-WSH

เริ่มต้นที่ ราคา 2,992.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D สูง 60H cm. ภายในมี 1 แผ่นชั้น (2 ช่อง) /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ /ผลิตสีวอลนัท-ขาว

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A014:ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบสูง 45 ซม. รุ่น SR-WHS09L

ราคา 3,354.00 บาท

ขนาด 90W*30D*45H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A019:ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบ-ล่างช่องโล่ง สูง 80 ซม. รุ่น SR-WLSH

เริ่มต้นที่ ราคา 3,354.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D สูง 80H cm. ภายในมี21 แผ่นชั้น (3 ช่อง) /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A017:ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบสูง 80 ซม. รุ่น SR-LSH

เริ่มต้นที่ ราคา 3,426.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D สูง 80H cm. ภายในมี21 แผ่นชั้น (3 ช่อง) /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A021:ตู้แขวนเข้ามุม 1 บานเปิด สูง 80 ซม. รุ่น SR-WCS06

ราคา 4,105.00 บาท

ขนาด 60W*60D*80H cm. /แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A004:ตู้ 2 บานเปิดเอนกประสงค์ 60 ซม. รุ่น SR-2DOOR มีล้อเลื่อน

ราคา 3,977.00 บาท

ขนาด 60W*57D*80H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A007:ตู้ 2 บานเปิดเอนกประสงค์ 80 ซม. รุ่น SR-BS08 เสริมขา

ราคา 4,555.00 บาท

ขนาด 80W*57D*80H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A005:ตู้ 2 บานเปิด 1 ลิ้นชักเอนกประสงค์ รุ่น SR-2DBS พร้อมถาดวางอุปกรณ์

เริ่มต้นที่ ราคา 4,628.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*57D และ 80W*57D สูง 80H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A006:ตู้วางเตาแก๊ส 2 บานเปิด 90 ซม. รุ่น SR-CS09

ราคา 4,917.00 บาท

ขนาด 90W*57D*60H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A001:ตู้ 2 ลิ้นชัก 40 ซม. 1 บานเปิด 1 ลิ้นชัก รุ่น SR-1DRAWER พร้อมถาดวางอุปกรณ์ เสริมขา

ราคา 3,715.00 บาท

ขนาด 40W*57D*80H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ชุดรางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอน สามารถดึงออกมาได้สุด พร้อมถาดวางอุปกรณ์ /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A003: ตู้เก็บถังแก๊ส 2 บานเปิด 60 ซม. รุ่น SR-GAS มีล้อเลื่อน

ราคา 4,847.00 บาท

ขนาด 60W*57D*80H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /บานพับปิดนุ่มนวล ด้วยระบบ SOFT CLOSE SYSTEM HINGE นำเข้าจากต่างประเทศ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A002:ตู้ 3 ลิ้นชัก 40 ซม. รุ่น SR-3DRAWER พร้อมถาดวางอุปกรณ์ เสริมขา

ราคา 5,523.00 บาท

ขนาด 40W*57D*80H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ชุดรางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอน สามารถดึงออกมาได้สุด พร้อมถาดวางอุปกรณ์ 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A009:เคาเตอร์บาร์ 180 ซม. รุ่น SR-TCS081 เสริมขา

ราคา 10,629.00 บาท

ขนาด 180W*60D*83.5H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K01A010:โต๊ะวางของกลางครัว 150 ซม. รุ่น SR-TBS051 มีถาดวางอุปกรณ์

ราคา 17,159.00 บาท

ขนาด 150W*80D*91.5H cm. แผ่น TOP คุณภาพพิเศษ EUROPEAN STANDARD EN 321 ทนต่อทุกสภาพอากาศ /ปิดผิวด้วยเมลามีน(MELAMINE) ชนิดพิเศษทนความร้อนได้สูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง 

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2