ติดต่อสอบถาม

ชุดห้องครัว 4 Modular kitchen สีบีทตัดดำ (ครัวเปียกและครัวแห้ง)

จำนวนรายการ 15 รายการ มี 17 รุ่นย่อย
1 

K02A012:ชุดตู้ครัว 240W cm. รุ่น SR-STEP-122 (สำหรับครัวแห้ง)

ราคา 23,509.00 บาท

ขนาดรวม 240W*60D*200H cm. /4 ชิ้น ประกอบด้วยตู้เคาน์เตอร์ 180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น, ตู้สูงบนกระจก-ล่างทึบ 200ซม. จำนวน 1 ชิ้น, ชั้นแขวนผนัง 2 ชั้น 60 ซม. จำนวน 1 ชิ้น และชั้นแขวนผนัง 2 ชั้น 120 ซม. จำนวน 1 ชิ้น /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง / บานพับปิดนุ่มนวล 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A015:ชุดตู้ครัว 240W cm. รุ่น SR-STEP-152 (สำหรับครัวแห้ง)

ราคา 26,270.00 บาท

ขนาดรวม 240W*60D*200H cm. /5 ชิ้น ประกอบด้วยตู้เคาน์เตอร์ 180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น, ตู้แขวนผนังบานเปิดกระจก 2 ชิ้น, ตู้สูงบนกระจก-ล่างทึบ จำนวน 1 ชิ้น และชั้นแขวนผนัง 2 ชั้น 60 ซม. จำนวน 1 ชิ้น /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง / บานพับปิดนุ่มนวล 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A013:ชุดตู้ครัว 240W cm. รุ่น SR-STEP-132 (สำหรับครัวแห้ง)

ราคา 27,464.00 บาท

ขนาดรวม 240W*60D*200H cm. /5 ชิ้น ประกอบด้วยตู้เคาน์เตอร์ 180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น, ตู้แขวนผนังบานเปิดกระจก 3 ชิ้น และตู้สูงบนกระจก-ล่างทึบ จำนวน 1 ชิ้น /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง / บานพับปิดนุ่มนวล 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A011:ชุดตู้ครัว 180W cm. รุ่น SR-STEP-12 (สำหรับครัวเปียก)

ราคา 27,872.00 บาท

ขนาดรวม 180W*60D*200H cm. /6 ชิ้น ประกอบด้วยตู้เคาน์เตอร์มีซิงค์ล้างจาน 180 ซม. 1 ชิ้น, ตู้แขวนผนังบานเปิดกระจก 3 ชิ้น, ชั้นแขวนผนัง 1 ชั้น 60 ซม. จำนวน 1 ชิ้น และชั้นแขวนผนัง 1 ชั้น 120 ซม. จำนวน 1 ชิ้น /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง / บานพับปิดนุ่มนวล 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A014:ชุดตู้ครัว 240W cm. รุ่น SR-STEP-142 (สำหรับครัวแห้ง)

ราคา 28,196.00 บาท

ขนาดรวม 240W*60D*200H cm. /7 ชิ้น ประกอบด้วยตู้เคาน์เตอร์ 180 ซม. จำนวน 1 ชิ้น, ตู้แขวนผนังบานเปิดกระจก 2 ชิ้น, ตู้สูงบนกระจก-ล่างทึบ จำนวน 1 ชิ้น, ชั้นแขวนผนัง 2 ชั้น 60 ซม. จำนวน 1 ชิ้น, ชั้นแขวนผนัง 1 ชั้น 60 ซม. จำนวน 1 ชิ้น และชั้นแขวนผนัง 1 ชั้น 120 ซม. จำนวน 1 ชิ้น /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง / บานพับปิดนุ่มนวล 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A010:ชุดตู้ครัว 120W cm. รุ่น SR-STEP-02 (สำหรับครัวแห้ง)

ราคา 10,499.00 บาท

ขนาดรวม 120W*60D*200H cm. /2 ชิ้น ประกอบด้วยตู้เคาน์เตอร์ 120 ซม. 1 ชิ้น และชั้นแขวนผนัง 2 ชั้น 120 ซม. จำนวน 2 ชิ้น /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง / บานพับปิดนุ่มนวล 

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A009:ชุดตู้ครัว 120W cm. รุ่น SR-STEP-91 (สำหรับครัวแห้ง)

ราคา 14,454.00 บาท

ขนาดรวม 120W*60D*200H cm. /4 ชิ้น ประกอบด้วยตู้เคาน์เตอร์ 120 ซม. 1 ชิ้น, ตู้แขวนผนังบานเปิดกระจก 2 ชิ้น และชั้นแขวนผนัง 1 ชั้น 120 ซม. จำนวน 1 ชิ้น /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง / บานพับปิดนุ่มนวล

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A001:ตู้ครัวเคาน์เตอร์ 120 ซม. รุ่น SR-TDK120 เมลามีน

ราคา 9,038.00 บาท

ขนาด 120W*60D*84H cm. 1 บานเปิด 3 ลิ้นชักขวา /TOP เมลามีนสีดำ โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ชุดรางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอนดึงออกมาได้สุด /บานพับปิดนุ่มนวล /โครงตู้ผลิตสีบีช

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A002:ตู้ครัวเคาน์เตอร์ 180 ซม. รุ่น SR-TDK180 เมลามีน

ราคา 13,738.00 บาท

ขนาด 180W*60D*84H cm. 2 บานเปิด 3 ลิ้นชักขวา /TOP ผลิตจากเมลามีนสีดำ โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ชุดรางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอนดึงออกมาได้สุด /บานพับปิดนุ่มนวล /โครงตู้ผลิตสีบีช

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A003:ตู้ครัวเคาน์เตอร์ 180 ซม. รุ่น SR-TDK118LR พร้อมซิงค์ล้างจาน

ราคา 19,957.00 บาท

ขนาด 180W*60D*84H cm. 2 บานเปิด 3 ลิ้นชักขวา พร้อมซิงค์ล้างจาน 1 หลุม /สามารถเลือกซิงค์ล้างจานอยู่ซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการ /TOP ผลิตจากเมลามีนสีดำ โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ชุดรางลิ้นชักลูกปืน 2 ตอนดึงออกมาได้สุด /บานพับปิดนุ่มนวล /โครงตู้ผลิตสีบีช

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A004:ตู้สูงบานเปิด บนกระจก-ล่างทึบ รุ่น SR-CKD216LR 2 ช่องโล่ง

ราคา 7,592.00 บาท

ขนาด 60W*57D*200H cm. บนบานเปิดกระจกสีดำ-ล่างบานเปิดทึบ มี 2 ช่องโล่งตรงกลาง /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง / บานพับปิดนุ่มนวล /โครงตู้ผลิตสีบีช

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A005:ชั้นแขวนผนัง 1 ชั้น รุ่น SR-WDD เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 852.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*18D และ 120W*18D สูง 24 cm. /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิตสีบีชดำ

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A006:ชั้นแขวนผนัง 2 ชั้น สูง 40 ซม. รุ่น SR-WDD2D เมลามีน

เริ่มต้นที่ ราคา 1,098.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*27D และ 120W*27D สูง 40 cm. /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิตสีบีชดำ

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A007:ชั้นแขวนผนัง 2 ชั้น สูง 60 ซม. รุ่น SR-WDD2D-92H เมลามีน

ราคา 1,864.00 บาท

ขนาด 90W*27D*60H cm /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิตสีบีชดำ

ดูสินค้าทั้งหมด...

K02A008:ตู้แขวนผนังบานเปิดกระจกดำ รุ่น SR-WDW06

ราคา 2,442.00 บาท

ขนาด 60W*30D*40H cm /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิตสีบีชดำ

ดูสินค้าทั้งหมด...
1