ติดต่อสอบถาม

ชุดห้องครัว 8 Modern kitchen สีโอ๊คหรือสีบีช (เฉพาะครัวแห้ง)

จำนวนรายการ 27 รายการ มี 43 รุ่นย่อย
1 2 

K03A020:ชุดตู้ครัว 100W cm. รุ่น STEP-001 พร้อมตู้แขวน

ราคา 15,812.00 บาท

ขนาดรวม 100W*60W*200H cm. /มี 4ชิ้นประกอบด้วย ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ 60W cm. จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ และตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A021:ชุดตู้ครัว 120W cm. รุ่น STEP-002 พร้อมตู้แขวน

ราคา 16,782.00 บาท

ขนาดรวม 120W*60W*200H cm. /มี 4ชิ้นประกอบด้วย ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ 80W cm. จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ และตู้แขวนบนทึบ-ล่างช่องโล่ง จำนวน 1 ใบ /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A022:ชุดตู้ครัว 140W cm. รุ่น STEP-003 พร้อมตู้แขวน

ราคา 17,036.00 บาท

ขนาดรวม 140W*60W*200H cm. /มี 4ชิ้นประกอบด้วย ตู้ 2 บานเปิดทึบ 60W cm. จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ 80W cm. จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ และตู้แขวนบนกระจก-ล่างช่องโล่ง จำนวน 1 ใบ /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A023:ชุดตู้ครัว 180W cm. รุ่น STEP-004 พร้อมตู้แขวน

ราคา 24,852.00 บาท

ขนาดรวม 180W*60W*200H cm. /มี 6ชิ้นประกอบด้วย ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ 60W cm. จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดทึบ 80W cm. จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวนบนทึบ-ล่างช่องโล่ง จำนวน 1 ใบ และตู้แขวนบนกระจก-ล่างช่องโล่ง จำนวน 1 ใบ /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A024:ชุดตู้ครัว 190W cm. รุ่น STEP-005 พร้อมตู้แขวน

ราคา 25,225.00 บาท

ขนาดรวม 190W*60W*200H cm. /มี 6ชิ้นประกอบด้วย ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้วางเตาแก๊ส จำนวน 1 ใบ, ตู้วางถังแก๊ส จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบเตี้ย จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ และตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก จำนวน 1 ใบ /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A025:ชุดตู้ครัว 210W cm. รุ่น STEP-006 พร้อมตู้แขวน

ราคา 27,340.00 บาท

ขนาดรวม 210W*60W*200H cm. /มี 6ชิ้นประกอบด้วย ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดเตี้ย จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิด จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบเตี้ย จำนวน 1 ใบ และตู้แขวนบนกระจก-ล่างช่องโล่ง จำนวน 2 ใบ /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A026:ชุดตู้ครัว 240W cm. รุ่น STEP-007 พร้อมตู้แขวน

ราคา 32,530.00 บาท

ขนาดรวม 240W*60W*200H cm. /มี 8ชิ้นประกอบด้วย ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิด จำนวน 3 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ และตู้แขวนบนกระจก-ล่างช่องโล่ง จำนวน 2 ใบ /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A027:ชุดตู้ครัว 270W cm. รุ่น STEP-008 พร้อมตู้แขวน

ราคา 35,301.00 บาท

ขนาดรวม 270W*60W*200H cm. /มี 8ชิ้นประกอบด้วย ตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิดเตี้ย จำนวน 1 ใบ, ตู้ 2 บานเปิด จำนวน 2 ใบ, ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบเตี้ย จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวน 1 บานเปิดทึบ จำนวน 1 ใบ, ตู้แขวนบนทึบ-ล่างช่องโล่ง จำนวน 1 ใบ และตู้แขวนบนกระจก-ล่างช่องโล่ง จำนวน 1 ใบ /ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A014:ตู้แขวนบานกระจกสูง 60 ซม. รุ่น SR-WM-40G มือจับอลูมิเนียม

ราคา 2,175.00 บาท

ขนาดคือ 40W*30D*60H cm. /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A015:ตู้แขวน 2 บานเปิดกระจก สูง 60 ซม. รุ่น SR-WM-G มือจับอลูมิเนียม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,970.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D cm. /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A016:ตู้แขวนบานเปิดกระจก-ล่างช่องโล่ง สูง 80 ซม. รุ่น SR-WLM-G มือจับอลูมิเนียม

เริ่มต้นที่ ราคา 3,187.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D cm. /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A010:ตู้แขวนบานเปิดทึบ สูง 60 ซม. รุ่น SR-WMW มือจับอลูมิเนียม

เริ่มต้นที่ ราคา 1,763.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 30W*30D และ 40W*30D cm. /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A012:ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบ สูง 60 ซม. รุ่น SR-MWW มือจับอลูมิเนียม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,703.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D cm. /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A013:ตู้แขวนบานเปิดทึบ-ล่างช่องโล่ง สูง 80 ซม. รุ่น SR-WLM มือจับอลูมิเนียม

เริ่มต้นที่ ราคา 2,920.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*30D และ 80W*30D cm. /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A011:ตู้แขวน 2 บานเปิดทึบ สูง 45 ซม. รุ่น SR-WHM-09 มือจับอลูมิเนียม

ราคา 2,992.00 บาท

ขนาด 90W*30D*45H cm. /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A001:ตู้ 1 บานเปิด 40 ซม. รุ่น SR-BM044 (ไม่รวม TOP บน)

ราคา 2,733.00 บาท

ขนาด 40W*57D*82H cm. มือจับอลูมิเนียม /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ป้องกันความชื้นจากการทำความสะอาด ด้วยขาปรับระดับ สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ช่วยเสริมความสมดุลระหว่างตู้กับพื้นที่จัดวาง /โครงตู้ผลิตสีบีช และสีโอ๊ค (TOP บน = K03A008)

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A002:ตู้ 2 บานเปิดสูง 82 ซม. รุ่น SR-BM2M (ไม่รวม TOP บน)

เริ่มต้นที่ ราคา 3,746.00 บาท

มี 2 ขนาดคือ 60W*57D*82H และ 80W*57D*82H cm. มือจับอลูมิเนียม /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ป้องกันความชื้นจากการทำความสะอาด ด้วยขาปรับระดับ สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ช่วยเสริมความสมดุลระหว่างตู้กับพื้นที่จัดวาง /โครงตู้ผลิตสีบีช และสีโอ๊ค (TOP บน = K03A008)

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A004:ตู้วางเตาแก๊ส 2 บานเปิดสูง 62 ซม. รุ่น SR-CM-09 (ไม่รวม TOP บน)

ราคา 4,613.00 บาท

ขนาด 90W*57D*62H cm. มือจับอลูมิเนียม /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ป้องกันความชื้นจากการทำความสะอาด ด้วยขาปรับระดับ สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ช่วยเสริมความสมดุลระหว่างตู้กับพื้นที่จัดวาง /โครงตู้ผลิตสีบีช และสีโอ๊ค (TOP บน = K03A008)

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A003:ตู้เก็บถังแก๊ส 2 บานเปิด 60 ซม. รุ่น SR-BMG-60 (ไม่รวม TOP บน)

ราคา 4,909.00 บาท

ขนาด 60W*57D*82H cm. มือจับอลูมิเนียม /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ป้องกันความชื้นจากการทำความสะอาด ด้วยขาปรับระดับ สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ช่วยเสริมความสมดุลระหว่างตู้กับพื้นที่จัดวาง /โครงตู้ผลิตสีบีช และสีโอ๊ค (TOP บน = K03A008)

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A006:ตู้ 3 ลิ้นชัก มีถาดวางอุปกรณ์ รุ่น SR-DMB-04 (ไม่รวม TOP บน)

ราคา 5,357.00 บาท

ขนาด 40W*57D*82H cm. มือจับอลูมิเนียม /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ป้องกันความชื้นจากการทำความสะอาด ด้วยขาปรับระดับ สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ช่วยเสริมความสมดุลระหว่างตู้กับพื้นที่จัดวาง /โครงตู้ผลิตสีบีช และสีโอ๊ค (TOP บน = K03A008)

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A005:ตู้เข้ามุม 90 ซม. รุ่น SR-CBM-09 (ไม่รวม TOP บน)

ราคา 6,658.00 บาท

ขนาด 90W*90D*82H cm. มือจับอลูมิเนียม /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ป้องกันความชื้นจากการทำความสะอาด ด้วยขาปรับระดับ สามารถปรับสูง-ต่ำได้ ช่วยเสริมความสมดุลระหว่างตู้กับพื้นที่จัดวาง /โครงตู้ผลิตสีบีช และสีโอ๊ค (TOP บน = K03A009)

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A019:เก้าอี้เคาน์เตอร์บาร์ห้องครัว รุ่น SR-SM-001

ราคา 1,846.00 บาท

ขนาด 30W*36D*76H cm. /โครงขาปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /ที่นั่งบุฟองน้ำหุ้มหนังเทียม(PVC) /ขาเก้าอี้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A018:เคาน์เตอร์บาร์ห้องครัวต่อข้าง 180 ซม. รุ่น SR-TCM-1800LR

ราคา 12,926.00 บาท

ขนาด 180W*75D*109H cm. ด้านข้างมี 3 ช่องโล่งเอนกประสงค์ /สามารถเลือกต่อข้างซ้ายหรือขวาได้ตามต้องการ /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A017:โต๊ะกลางห้องครัว 180 ซม. รุ่น SR-TMB-1800

ราคา 18,805.00 บาท

ขนาด 180W*90D*90H cm. 2 บานเปิดกระจก 3 ลิ้นชักมือจับอลูมิเนียม และด้านข้างมี 3 ช่องโล่งเอนกประสงค์/หน้าท็อปโต๊ะเมลามีนสีขาว /โครงตู้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด ด่าง /TOP สีขาว โครงตู้ผลิต 2 สีคือสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...

K03A007:แผ่นปิดขาตู้ รุ่น SR-ABM-52 เมลามีน

ราคา 180.00 บาท

ขนาด 52.8W*0.4D*8H cm. แผ่นไม้ปิดผิวด้วยเมลามีน ชนิดพิเศษทนความร้อนสูง ทนต่อรอยขีดข่วน และกรด /ผลิตสีบีช และสีโอ๊ค

ดูสินค้าทั้งหมด...
1 2