ลดล้างต๊อก เฟอร์นิเจอร์สนามสไตล์ไม้เก่า (ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง)